แฟชั่น-เดินทาง-กินดื่ม-เที่ยว
ททท. ร่วมกับ UNDP เปิดตัวชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ๔ ชุมชน ผ่านนิทรรศการตลอด ๕ วันเต็ม


นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ MR. Martin Hart-Hansen รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการภายใต้โครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนนำร่องของโครงการฯ 

  


 

 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการตามศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เป็นการผสมผสานระหว่างแผนการตลาดของททท. ตามแนวคิด “Local Experience” หรือ “ประสบการณ์ท้องถิ่น” ที่มุ่งให้นักท่องเที่ยวได้รับความประทับใจจากการเดินทางท่องเที่ยว รวมทั้งได้รับจากวิถีชุมชนต่างๆ  กับ “ศาสตร์พระราชา” ซึ่งเป็นหลักในการทรงงานกับชุมชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ที่ปวงชนชาวไทยได้ซึมซับมาโดยตลอด นำไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นโครงการดังกล่าวจึงเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน โดยเฉพาะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP – Sufficiency Economy Philosophy) อีกทางหนึ่งด้วย

 

 

 

โครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” ได้เลือกพื้นที่นำร่องในการเข้าไปดำเนินโครงการ จำนวน ๔ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี, ชุมชนบ้านปงห้วยลาน จังหวัดเชียงใหม่, ชุมชนรอบโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร และชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน จังหวัดสกลนคร

 


 

 

ททท. คาดว่า โครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” จะสามารถสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งผ่านการจัดการรอบด้าน อาทิ การอนุรักษ์ทรัพยากร การรักษาวิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว การจัดการเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนการจัดการด้านสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว ที่สามารถเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยการพัฒนาจะเน้นให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมทำด้วยตนเอง อันจะนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งความสำเร็จในพื้นที่ชุมชนนำร่อง ๔ แห่งนี้ จะเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

 

 

 

 

 

นิทรรศการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” ซึ่งนำเสนอชุมชนเพื่อ  การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนทั้ง ๔ ชุมชน ภายในงานฯ มีการจัดแสดงคุณูปการของศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนและสินค้าท้องถิ่นจาก ๔ ชุมชน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และเป็นการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งถือเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว นอกจากชมนิทรรศการแล้ว ผู้เข้าชมงานยังสามารถร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์) เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้อีกด้วย ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ในวันที่ ๔ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ เอ็มโพเรียม แกลอรี (Emporium Gallery) ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม 

 

 


 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tourismthailand.org/kingwisdom หรือสอบถามเพิ่มเติม ๑๖๗๒ เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย


LastUpdate 06/10/2560 22:30:26 โดย : Admin

23-10-2018
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555