แฟชั่น-เดินทาง-กินดื่ม-เที่ยว
บ้านสวนสมุทรสงคราม ร่วมกับ ชุมชนท่าคา และ ททท. จัดกิจกรรม สัมผัสวิถีไทยในบ้านสวน


ดร.พจน์  ใจชาญสุขกิจ ประธานพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตบ้านสวนสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ คณะสื่อมวลชนสายท่องเที่ยว นำโดย นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผอ.ททท.สมุทรสงคราม จัดกิจกรรม นำคณะสื่อมวลชนสายท่องเที่ยว จำนวน ๓๐ สื่อ สัมผัสวิถีไทยในบ้านสวน รับฟังบรรยายเรื่องประวัติเมืองสมุทรสงคราม นำชมความงดงามของเรือนไทย อายุกว่า ๒๐๐ ปี

 

 

ร่วมกันเปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่     ขี่จักรยานถนนสาย"บ้านสวนสมุทรสงคราม-ตลาดน้ำท่าคา" และลงเรือพายลงคลองท่องเที่ยว ชมวิถีชุมชน ชาวท่าคา บ้านเรือนในสวน ตลาดน้ำ เตาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว ท่ามกลางบรรยากาศเรือกสวน ลำคลองที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ และอากาศที่บริสุทธิ์ แหล่งเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิต บ้านสวนสมุทรสงคราม 

 

 


 

บ้านสวนสมุทรสงคราม The Old Siam Life Museum เป็นบ้านเรือนอยู่อาศัยที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง ของจังหวัดสมุทรสงคราม  ที่ประกอบด้วยเรือนไทยหมู่ขนาดใหญ่  โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ชาวจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ทำการบูรณะจากเรือนไทยโบราณดั้งเดิมที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษเป็น รุ่นที่   ด้วยอายุเรือนกว่า  ๒๐๐ ปี  สร้างในสมัย รัชกาลที่ แห่งราชวงศ์จักรี (ราวพ..๒๓๒๕) แต่ครั้งเป็นประเทศสยาม ประกอบด้วยหมู่เรือนไทยไม้สัก หลังในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และเรือนประกอบที่รายล้อม อาทิ เรือนฝาสำหรวด ที่สร้างในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา เรือนหอสมุดที่สร้างในสมัยช่วงกลางยุครัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ ) รวมเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมเรือนไทยที่เก่าแก่ในรูปแบบบ้านเรือนของเมืองสมุทรสงคราม รวมทั้งหมด ๑๒ หลัง ตัวเรือนตั้งอยู่ภายในสวนมะพร้าว ริมคลองท่าคาเส้นทางเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่ (..๒๔๔๗) ปัจจุบันเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิต เปิดให้เข้าชม ศึกษาดูงาน จัดบรรยายเรื่องประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและชุมชน สำหรับหมู่คณะที่นัดหมายล่วงหน้าหรือจัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสม 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 20 ธ.ค. 2560 เวลา : 22:19:35

13-12-2018
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555