แฟชั่น-เดินทาง-กินดื่ม-เที่ยว
นอสตร้าจัดทำแผนที่พิเศษเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ '9 วัด 1 วัง กราบพระ ขอพร น้อมรำลึกในหลวง ร.9'


บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิตอล และแอปพลิเคชันแผนที่นำทาง นอสตร้า (NOSTRA) ขอสวัสดีปีใหม่ด้วยการจัดทำข้อมูลพิเศษ แผนที่ชวนไหว้พระและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรรับปีจอ 2561 อำนวยความสะดวกสำหรับผู้สนใจที่ต้องการเดินทางไหว้พระ ทำบุญ ยังวัดต่าง ในเขตกรุงเทพมหานครและธนบุรี การใช้งานเพียงเปิดแอปพลิเคชันเพื่อดูตำแหน่งวัดหรือแผนที่นำทาง แล้วเลือกชั้นแผนที่ “9 วัด 1 วัง กราบพระ ขอพร น้อมรำลึกในหลวง .9” สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแผนที่และใช้งานได้ฟรีในทุกระบบ บน App Store และ Google Play ที่  http://map.nostramap.com/download

   

   

 

9 วัด 1 วัง ประกอบด้วย 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)  

ศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งประเทศ ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง  สักการะพระแก้วมรกต พร้อมคำบูชาตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวคำบูชาลาวะ ลุกัง สังวาตังวา” 3 จบ จะทำให้จิตใจสะอาด ดุจรัตนตรัย อธิษฐานสิ่งใดจะได้สมปรารถนา

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

กราบสักการะพระประธานพระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ และกราบสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถจะทำให้ชนะทุกสิ่งทุกอย่าง มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 

สักการะพระศรีศากยมุนีพระพุทธรูปพุทธลักษณะงดงามขนาดใหญ่ เดิมประดิษฐานอยู่ที่พระวิหารหลวง วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย หล่อขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท คติความเชื่อเมื่อได้มาสักการะขอพรคือไหว้พระสุทัศน์ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่คนทั่วไป

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร(วัดภูเขาทอง)

สักการะขอพรพระบรมสารีริกธาตุบนบรมบรรพตจะเสริมสร้างความคิดอันเป็นสิริมงคลคำกล่าวบูชาภูเขาทองและคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุอะหัง วันทามิ ทูระโต อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

พระประธานในพระอุโบสถวัดระฆังนี้ มีเรื่องเล่าว่า รัชกาลที่ 5 เคยตรัสว่าไปวัดไหนไม่เหมือนมาวัดระฆัง พอเข้าประตูโบสถ์ พระประธานยิ้มรับฟ้าทุกทีเนื่องด้วยพระพักตร์ที่อ่อนโยนและเมตตา เมื่อมาไหว้สักการะพระวัดระฆัง จะมีคนนิยมชมชื่น มีชื่อเสียงโด่งดังตลอดปี

 


 

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 

พระปรางค์วัดอรุณ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองทางศิลปกรรมแห่งรัชสมัยรัตนโกสินทร์  พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร หนึ่งในสี่วัดที่ประดิษฐานในกรุงเทพฯ เดินเวียนเทียนทักษิณาวัดรอบองค์พระปรางค์ 3 รอบ จะดลให้ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน

 

 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

วัดประจำรัชกาลที่ 1 ซึ่งเป็นวัดที่รวมความเป็นที่สุดหลายประการ ประการสำคัญคือเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย และยังประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่สวยงามที่สุดอีกด้วย เมื่อมากราบสักการะขอพรที่วัดนี้ จะทำให้ร่มเย็นเป็นสุข

วัดบวรนิเวศวิหาร 

สักการะพระพุทธชินสีห์เพื่อขอพร และกราบพระสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 

สักการะพระพุทธอังคีรสเพื่อขอพร และ กราบพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่บรรจุใต้พุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 

กราบพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระวิมานทองกลางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 05 ม.ค. 2561 เวลา : 00:19:05

13-12-2018
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555