แฟชั่น-เดินทาง-กินดื่ม-เที่ยว
'วีระศักดิ์' ย้ำ เร่งพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อไปสู่การท่องเที่ยว 'สะดวก สะอาด ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์ และยั่งยืน'


นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศซึ่งจัดขึ้นโดยกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 

 

โดยมี    นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกรมการท่องเที่ยว ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนกว่า 20 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน

 

 

นายวีระศักดิ์ กล่าวว่าการรับฟังความคิดเห็นให้ทั่วถึง การเปิดกว้าง ทำให้ประเด็นต่างๆ ได้เข้ามา      เป็นสาระสำคัญของการเริ่มกิจกรรมการระดมความคิดเห็นในวันนี้ ซึ่งบัดนี้งานท่องเที่ยวไปแทรกเป็นยาดำอยู่ในทุกพื้นที่ อยู่ในงานของแทบทุกกระทรวง เราจึงชักชวนผู้บริหารของทุกส่วนราชการ รวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดอ่านร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผ่านมาในแง่ของการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยในปีนี้เราได้ประกาศรับนักท่องเที่ยวคนที่ 35 ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีแนวโน้มโตขึ้นเรื่อยๆ หมายความว่ากระบวนการทางด้านการตลาดในการดึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเที่ยวไทยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

 

 

สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไปคือ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกันของภาคทุกส่วน ซึ่งปัจจุบันมีกิจกรรมที่มีการดำเนินการแล้วแต่ยังไม่เป็นระบบ ต่างคนต่างทำ เราจึงต้องมีการจัดระบบในการทำงานร่วมกัน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆ รวมถึงการที่ทำให้ภาคเอกชน ภาคชุมชน และภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อไปในทิศทางของ สะดวก สะอาด ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์ และยั่งยืนต่อไปนายวีระศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 05 ม.ค. 2561 เวลา : 00:29:29

13-12-2018
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555