แฟชั่น-เดินทาง-กินดื่ม-เที่ยว
ก.ท่องเที่ยวฯ ยึดหลัก 3 ป. สร้างทัศนคติและความเชื่อมั่นผลักดันการท่องเที่ยวไทย


กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แถลงข่าวความสำเร็จ โครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ปัจจุบันมีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (ศูนย์ TAC) แล้วจำนวน 36 จังหวัด มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ทั้งสิ้น 221 คน และตั้งเป้าภายในปี 2562 จะเปิดให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกศูนย์ฯ ไม่น้อยกว่า 250 คน

 

 

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (.กก.) กล่าวในการเป็นประธานเปิด โครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2561 ว่าในปีที่ผ่านมากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญจำนวน 10 จังหวัด ซึ่งได้รับผลตอบรับดีเกินคาดจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ดังนั้นในปี 2561 จึงมีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงฯ ได้เตรียมความพร้อมในการขยายพื้นที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นอีก 15 พื้นที่ ใน 12 จังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและคำแนะในการป้องกันภัยจากการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว แนะนำนักท่องเที่ยวให้ทราบถึงช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ของกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดทำคลิปบทบาทหน้าที่ของกองมาตรฐานพร้อมทั้งจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการเตือนภัยนักท่องเที่ยว จำนวน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย จีน และอังกฤษ สำหรับแจกจ่ายให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข

 

นายพงษ์ภาณุ กล่าวเพิ่มเติมว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในปี 2560 สามารถสร้างรายได้รวมที่ 2.76 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดทำแผนการตลาดด้านการท่องเที่ยวไว้ตั้งแต่ต้นปี ซึ่งจำนวนนี้เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 1.8 ล้านล้านบาท จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 35 ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวจีนยังคงเป็นตัวแปรสำคัญ และครองสัดส่วนมากถึงเกือบ 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด และเป็นรายได้จากคนไทยท่องเที่ยวในประเทศ       (ไทยเที่ยวไทย) 9.5 แสนล้านบาท  ทั้งนี้ยังคาดการณ์ด้วยว่า ปี 2561 จะเป็นปีที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยต้องเผชิญ   ความท้าทายอย่างมาก โดยเฉพาะการแข่งขันจากหลายๆ ประเทศที่ให้ความสำคัญกับการทำตลาดท่องเที่ยวมากขึ้น

 

 

สำหรับโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยวที่ดำเนินการต่อเนื่องมาถึงปีที่ 7 นี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้หลัก     “3 . ได้แก่

 

  

ประชาสัมพันธ์ : ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และ กำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวประสบภัยจากการท่องเที่ยวหรือถูกหลอกลวง  

 

 

 

ป้องกันภัย : ให้คำแนะนำ เพื่อป้องกันเหตุร้ายจากการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ 

ปกป้อง : ให้ความช่วยเหลือเยียวยา คุ้มครองสิทธินักท่องเที่ยว และบรรเทาเหตุเบื้องต้นแก่นักท่องเที่ยว       ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการหลอกลวง หรือเป็นผู้ประสบภัยทางการท่องเที่ยว รวมถึงการอำนวยความสะดวก แก่นักท่องเที่ยวในเรื่องการดำเนินคดีกรณีที่ต้องมีการขึ้นศาล

 

 

ในปีนี้กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวมีการขยายพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ 12 จังหวัด 15 แห่ง ได้แก่ 1) กรุงเทพมหานคร : ตลาดนัดสวนจตุจักร 2) ภูเก็ต : บริเวณหาดป่าตอง และหาดกะตะ  3) สุราษฎร์ธานี : เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า 4) กระบี่ : เกาะพีพี 5) พังงา : บริเวณเขาหลัก 6) ชลบุรี : เมืองพัทยา  7) ระยอง : เกาะเสม็ด  8) นครราชสีมา : บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 9) หนองคาย : บริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาว 10) เชียงใหม่ : บริเวณถนนคนเดินประตูท่าแพ 11) แม่ฮ่องสอน : อำเภอปาย  12) สงขลา : อำเภอหาดใหญ่ 

 

ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว หรือ TAC : Tourist Assistance Center เป็นกลไกหนึ่งที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวเมื่อประสบเหตุทางการท่องเที่ยว  ในปี 2561 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเปิดศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีก 30 จังหวัด ประกอบด้วยภาคเหนือ 8 แห่ง  ได้แก่ แม่ฮ่องสอน น่าน ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และลำปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 แห่ง ได้แก่ เลย สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครพนม มุกดาหาร ศรีสะเกษ ขอนแก่น หนองคาย และนครราชสีมา ภาคตะวันออก 5 แห่ง ได้แก่ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว จันทบุรี  ตราด และระยอง ภาคตะวันตก 2 แห่ง ได้แก่ ราชบุรี และเพชรบุรี ภาคใต้ 6 แห่ง ได้แก่ สตูล ระนอง ตรัง ชุมพร นครศรีธรรมราช และพัทลุง โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการและสามารถสื่อสารภาษาต่างๆ คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาอาหรับ เป็นต้น และในปีงบประมาณ .. 2562 จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย 

ปลัดท่องเที่ยวฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจะเป็นหน่วยงานแรกของกระทรวงฯ ที่เข้าถึงพื้นที่เมื่อนักท่องเที่ยวประสบเหตุหรือมีความเดือดร้อน ซึ่งเป็นการสร้างความอบอุ่นใจ สร้างความเชื่อมั่นว่าตลอดระยะเวลาที่เดินทางท่องเที่ยวและพำนักอยู่ในประเทศไทยมีผู้คอยดูแลเขาเป็นอย่างดี ดังนั้นหากนักท่องเที่ยวต้องการร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ Call Center (สุวรรณภูมิ)  (66) 2134 4077 ซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 09 มี.ค. 2561 เวลา : 14:20:50

19-03-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555