แฟชั่น-เดินทาง-กินดื่ม-เที่ยว
ไทยเบฟ ตอกย้ำความสำเร็จการจัดงาน 'Water Festival 2018 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย' ครั้งที่ 4


บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือ กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และพันธมิตรทุกภาคส่วนร่วมจัดงานแถลงข่าว  “Water Festival 2018 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทยครั้งที่ มหกรรมความสนุกอย่างดีงามก้าวข้ามปีใหม่ไทย กับวิถีความเป็นไทยที่งดงาม ภายใต้แนวคิด “รื่นเริง เถลิงศก” เนื่องในวันดีปีใหม่ไทย และการเริ่มต้นทศวรรษใหม่อย่างงดงาม ไปพร้อมกับการสืบสานประเพณี และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของความเป็นไทยให้สืบต่อไป

 

 

โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และประธานการจัดงาน “Water Festival 2018 เทศกาล วิถีน้ำ...วิถีไทย ร่วมด้วยพันธมิตรทุกภาคส่วน ร่วมจัดงานแถลงข่าวดังกล่าว ณ ลานด้านหน้าพระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 

 

เกี่ยวกับรายละเอียดการจัดงานครั้งนี้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และประธานการจัดงาน Water Festival 2018เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย”  กล่าวว่าปีนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ยังคงสานต่อความสำเร็จของการจัดงาน  “Water Festival 2018 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทยที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4  โดยจะมีการจัดงานขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 ภาค ของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด รื่นเริง เถลิงศก” เนื่องในวันดีปีใหม่ไทย และการเริ่มต้นทศวรรษใหม่อย่างงดงาม ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของไทยเบฟ ที่ต้องการ บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก พร้อมตอกย้ำแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทย ให้มีความยั่งยืน สอดรับกับนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้วยการเชิญชวนให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ให้ตระหนักถึงความสำคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของไทย สู่คนไทย และสากล

 

 

 

 

โดยการจัดงาน“Water Festival เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ทั้ง 4 ครั้งที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี . 2558 ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติที่มาเที่ยวชมงานเป็นอย่างมาก และยังได้รับการตอบรับที่ดีจากพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ได้ร่วมให้การสนับสนุนการจัดงานทุกรูปแบบ โดยการจัดงานปีนี้ ยังคงจัดเต็มประเพณีอันดีงามที่เรียกได้ว่าเป็นเทศกาลวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สะท้อนเรื่องราวของศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีความเป็นไทยไว้ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งจะมีการจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง  4 ภาค ของประเทศไทย

 

 

ภาคกลาง จัดที่กรุงเทพมหานคร ของ 8 ท่าน้ำวิถีไทย ริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา คือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ท่ามหาราช ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ และยังขยายพื้นที่การจัดงานไปยัง ‘ล้ง 1919’ (Lhong1919) เป็นครั้งแรก    

  

       

ภาคเหนือ จัดที่ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

 

 

ภาคใต้ จัดที่ ถนนดีบุก จังหวัดภูเก็ต

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ ลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

  

นอกจากนี้ ยังคงสานต่อความสำเร็จของอีกสองโครงการใหญ่ ภายใต้การจัดงานWater Festival เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” คือ โครงการ ทำความสะอาดพระอารามและชุมชน” เพื่อร่วมกันฟื้นฟูทัศนียภาพวัด และชุมชนใกล้เคียงให้สะอาด และมีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน และอีกหนึ่งโครงการคือ เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม ที่เปิดโอกาสให้น้อง เยาวชนร่วมบอกเล่าเรื่องราวของชุมชน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดีๆ ของชุมชนตนเอง รวมทั้งยังคงมีการจัดงาน “ตลาดนัดประชารัฐและร้านค้าชุมชน”  ด้วยการนำของดีแต่ละชุมชนเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย มาออกร้านในบริเวณสถานที่จัดงาน  เพื่อให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วม และมีรายได้    อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนต่อไปในอนาคต ได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ   ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ที่ได้มีการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยจะนำมาจัดแสดงไว้ที่เอเชียทีคอีกด้วย ซึ่งความสำเร็จทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ร่วมใจ ของพันธมิตรทุกภาคส่วน ผลักดันให้งาน“Water Festival 2018  เทศกาล วิถีน้ำ...วิถีไทย ประสบความสำเร็จ และยังเป็นการช่วยสืบสานประเพณีอันดีงาม ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และทั่วโลก ได้มาสัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งการท่องเที่ยวแบบวิถีไทย และมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป

 

 

 

 

 

ซึ่งในแต่ละพื้นที่จัดเต็มไปด้วยกิจกรรมมากมาย เริ่มต้นที่ ภาคกลาง (กรุงเทพมหานค) กับ 8 ท่าน้ำวิถีไทย ริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ท่ามหาราช ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์และยังขยายพื้นที่การจัดงานไปยัง ‘ล้ง 1919’ (Lhong1919) ท่าประวัติศาสตร์ศิลป์ ไทย-จีนอดีตท่าเรือกลไฟริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ใหญ่ที่สุดในอดีตที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์การค้าของไทย-จีน ที่มีมายาวนาน โดยทุกสถานที่ยังคงจัดเต็มประเพณีสงกรานต์อันดีงาม และเพลิดเพลินกับ การช้อป ชม ชิม แชร์ โชค แบบจุใจ กับเสน่ห์แบบไทยรวมทั้งชมคอนเสิร์ตในบรรยากาศสุดชิลจากศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืน นอกจากนี้ยังมีบริการล่องเรือด่วนเจ้าพระยา ตั้งแต่เวลา 9.00-22.00 . ที่ให้บริการฟรีแก่นักเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานที่จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 13-15 เมษายน 2561

 

 

 

 

 

ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จัดที่ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ภายใต้คอนเซ็ปต์รื่นเริง เถลิงศก… ย้อนยุคสู่วัฒนธรรมโบราณล้านนา สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ม่วนขนาดสงกรานต์ล้านนา ไปแอ่วกาดวิถีโบราณดีงาม  นุ่งเมืองผ่อศิลป์ กินข้าว ร่วมกับมูลนิธิสืบสานล้านนาและโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา โดยภายในงานแบ่งเป็น 4 โซน โซนลานทรายข่วงหลวง (ตานตุงประจำราศีเกิด ตัดตุงไส้หมู ปักตุงที่เจดีย์ทราย สรงน้ำพระประจำวันเกิด) โซนกาดหมั้วครัวฮอม (อาหารพื้นเมืองหลากเมนู และอาหารมงคลเถลิงศก การแสดงดนตรีพื้นเมืองล้านนา) โซนมงคลรับทศวรรษใหม่ (ซุ้มสระเกล้าดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ เครื่องสักการะล้านนา น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จาก 9 วัด) โซนกาดโบราณและสล่าเมือง (แสดงหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนาจากปราชญ์ชาวบ้าน พ่อครู แม่ครู สล่าเมืองนอกจากนี้ยังเพลิดเพลินไปกับ สตูดิโอถ่ายภาพโบราณ ชุดเจ้านายทางเหนือ เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เก็บภาพความทรงจำเป็นที่ระลึก ที่จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 13-15 เมษายน 2561           

                                                                                                     

 

  

 

 

ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต จัดที่ ถนนดีบุก ภายใต้ คอนเซ็ปต์รื่นเริง เถลิงศก... ดีบุกชื่นฉ่ำใจ เดินหลาด กินดืย แลอาร์ต เก๋ไก๋สไตล์บาบ๋า ฉลองทศวรรษใหม่แบบเก๋ไก๋ ที่เนรมิตถนนดีบุกยามเย็น ให้เป็นถนนย้อนยุค จากสี่แยกลกเทียน     ถึงอังมอหลาวหลวงอำนาจ โดยภายในงานแบ่งเป็น 4  โซนกินดืย (กินดี) กับเมนูเด็ด ร้านดัง Workshop ขนมภูเก็ต และ   เชฟรุ่นจิ๋ว ประชันรุ่นใหญ่ โซนทำมืย (ทำมือ) กับกิจกรรม DIY ผ้าขาวม้า/บาติก โซนอ้อร้อ เพลิดเพลินไปกับดนตรีสดสุดชิลล์ เคล้าแสงไฟ พร้อมอาหารเครื่องดื่ม สุดรื่นรมย์ โซนบายใจได้แรงอก ร่วมสืบสานประเพณีร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่แสดงความเคารพและขอพรให้ชีวิตดีงามตลอดปี และเพลิดเพลินไปกับ แกลอรี่ภาพเก่า 5 ทศวรรษ และ Phuket Sketcher ร่วมกันแสดงบันทึกประสบการณ์ เที่ยวสนุก ถนนดีบุก เมืองเก่ากันอย่างจุใจ ได้ตั้งแต่เวลาห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่ม ที่จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 14-15 เมษายน 2561

 

 

  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยปีนี้ จัดที่ลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง ภายใต้คอนเซ็ปต์รื่นเริง เถลิงศกม่วนหลาย สงกรานต์ไทพวนบ้านเชียง ภายในงานมีกิจกรรม รดน้ำขอพร พ่อใหญ่ แม่ใหญ่ ไทพวนบ้านเชียง พร้อมกับเสริมสิริมงคล สรงน้ำพระ ทำบุญ ที่จัดมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูป พร้อมขบวนแห่วัฒนธรรมประดิษฐาน และพระจากวัดต่างๆ ในตำบลบ้านเชียง ให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน และร่วมพิธีตักบาตรในรูปแบบวิถีไทพวน ที่เป็นเสน่ห์ในวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ผู้มาเยือนได้สัมผัส อีกทั้งยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรม ก่อเจดีย์ทราย กิจกรรมการประกวดหนูน้อยเจดีย์ทราย กิจกรรมการประกวดหมอลำกลอนย้อนยุค กิจกรรมรำวงย้อนยุค ไทพวนบ้านเชียง และการประชันทำอาหาร เมนูคู่เมือง อีกทั้งช้อป ชม ชิล ตลาดนัดชุมชนของดีบ้านเชียง ที่จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 13 เมษายน 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาร่วม “รื่นเริง เถลิงศก” รับวันดีปีใหม่ไทย ก้าวสู่ทศวรรษใหม่อย่างงดงาม พร้อมเปิดขุมทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า ให้ทุกคนได้สัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งการท่องเที่ยวแบบวิถีไทย อย่างยั่งยืน แบบนี้ได้ในงานWater Festival 2018 เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทย” ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.waterfestivalthailand.com และ Facebook: Water Festival Thailand 


LastUpdate 22/03/2561 17:55:14 โดย : Admin

25-03-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555