แฟชั่น-เดินทาง-กินดื่ม-เที่ยว
เคทีซีจัดกิจกรรม 'ย้อนกาลเก่า เล่ารัตนโกสินทร์ ยินผ่านวรรณกรรม' ช่วงรัชกาลที่ 5 - รัชกาลปัจจุบัน


 

 

เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินชมรม “KTC PR Press Club” จัดกิจกรรม ย้อนกาลเก่า เล่ารัตนโกสินทร์ ยินผ่านวรรณกรรมช่วงรัชกาลที่ 5 – รัชกาลปัจจุบัน 

 

 

โดยมีอาจารย์จุลภัสสร พนมวัน อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ย้อนเรื่องราวของรัตนโกสินทร์ผ่านมุมมองนักเขียนวรรณกรรมที่หลากหลาย สะท้อนให้เห็นสังคมและวิถีชีวิตของผู้คนสมัยรัชกาลที่ 5 – รัชกาลปัจจุบัน ตั้งแต่เริ่มวางรากฐานสยามประเทศเพื่อป้องกันการล่าอาณานิคมจากชาติตะวันตก และปฏิรูปประเทศจนเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ยุคประชาธิปไตย  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้น พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเร็วๆ นี้ 


LastUpdate 12/04/2561 11:01:21 โดย : Admin

19-03-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555