แฟชั่น-เดินทาง-กินดื่ม-เที่ยว
คาเธ่ย์แปซิฟิคพาลูกค้าสู่ประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นด้วย Hybrid Cloud Technologies ของ Red Hat


Red Hat, Inc. ผู้ให้บริการโซลูชั่น open source ระดับโลกประกาศว่าสายการบินระหว่างประเทศ คาเธ่ย์แปซิฟิคเลือกใช้โซลูชั่นและบริการของ Red Hat เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานเดิมของสายการบินด้วย hybrid cloud architecture ที่ทันสมัย โดยการใช้ OpenStack Platform และ OpenShift Container Platform ของ Red Hat ทำให้สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคสามารถสร้างสรรค์แพลทฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มความสามารถในการพัฒนาและมอบบริการใหม่ๆ ซึ่งทำให้สายการบินสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีแบบครบวงจรเพื่อมอบให้แก่ลูกค้าของคาเธ่ย์แปซิฟิค

 

 

 

 

สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค ให้บริการแก่ผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าใน 200 เส้นทาง 52 ประเทศทั่วโลก ดังนั้นประสิทธิภาพของระบบดิจิตอลนั้นมีความสำคัญยิ่งยวดต่อยุทธศาสตร์และการเติบโตทางธุรกิจของสายการบิน ด้วยหัวใจที่มุ่งเน้นบริการที่ต้องตอบสนองและปรับเปลี่ยนตามประสบการณ์ของลูกค้า โครงสร้างพื้นฐานเดิม และขั้นตอนการพัฒนาของสายการบินเองสร้างความท้าทาย และทำให้เกิดความยากลำบากต่อการทำงานของระบบและแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับลูกค้าอยู่ในระดับสูงอยู่ตลอด ระบบที่มีอยู่เดิมขาดความยืดหยุ่นและใช้เวลามากเมื่อต้องปรับเปลี่ยน ทำให้สายการบินจำเป็นต้องรับมือกับค่าใช้จ่ายด้านเทคนิคที่ลงทุนไปกับการบำรุงรักษาระบบให้ทำงานต่อไป

การใช้เทคโนโลยีระดับองค์กรที่เป็นระบบเปิด ผ่านคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ Red Hat ทำให้สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคย้ายจากโครงสร้างพื้นฐานเดิมไปสู่ hybrid cloud architecture ประกอบด้วย private cloud ที่รวมเอา OpenStack Platform ของ Red Hat ที่สามารถปรับขยายเวิร์กโหลดไปยังไปยัง public cloud ได้ตามความจำเป็นอย่างทันทีทันใด โดยมี OpenShift Container Platform ของRed Hat เป็นตัวเชื่อมต่อไปยัง public cloud ที่รองรับแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับลูกค้ากว่า 50 แอปพลิเคชั่น ด้วย OpenShift Container Platform ของ Red Hat ทำให้คาเธ่ย์แปซิฟิคสามารถถ่ายโอนแอปพลิเคชั่นในโครงสร้างพื้นฐานแบบไฮบริดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถปรับใช้ระบบประมวลผลมากขึ้นหรือน้อยลงได้ตามต้องการ ขณะนั้น

 

 

 

นอกจากคาเธ่ย์แปซิฟิคจะเลือกใช้แพลทฟอร์ม OpenStack และ OpenShift Container ของ Red Hat ในฐานะที่เป็นพื้นฐานของไฮบริดคลาวด์ของสายการบินแล้ว คาเธย์แปซิฟิคได้นำเทคโนโลยีของ Red Hat อื่นๆ มาใช้งานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

· Red Hat CloudForms ใช้ในการบริหารจัดการกับสถาปัตยกรรมใหม่ๆ ในระบบไอทีขององค์กร CloudForms ทำให้เราสามารถกำหนดเงื่อนไขได้เอง สามารถติดตามค่าใช้จ่าย และช่วยขับเคลื่อนให้การใช้งานอุปกรณ์เสมือน คอนเทนเนอร์ โครงสร้างพื้นฐานที่จับต้องได้ รวมถึงพับลิคและไพรเวทคลาวด์ ปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กรได้ทั้งหมด

· Red Hat Ansible Tower ช่วยให้สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคสามารถสร้างสภาพแวดล้อมของระบบใหม่ และสร้างมาตรฐานให้กับการขอเปลี่ยนแปลงคำร้องขอ พร้อมทั้งลดข้อผิดพลาดในขณะที่ใช้เวลาน้อยกว่าในการสร้างข้อกำหนด และด้วย Ansible Automation ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Red Hat Ansible Tower ทำให้การขอเปลี่ยนแปลงคำร้องขอที่เคยต้องใช้เวลาถึงสองสัปดาห์มาเป็นภายใน 15 นาที

· Red Hat Enterprise Linux ในฐานะผู้นำระดับโลกแพลทฟอร์มลีนุกซ์ระดับองค์กร Red Hat Enterpris Linux นำเสนอระบบพื้นฐานที่สามารถปรับขยายได้ มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น และให้การสนับสนุนพื้นฐานระบบ Linux ที่ใช้สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของสายการบิน

· Red Hat Satellite มอบทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้กับสายการบินเพื่อทำให้โครงสร้างพื้นฐานของเร้ดแฮทสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบความปลอดภัยที่ทันสมัย และสอดรับกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลาย

ด้วยโครงสร้างพื้นฐานไอทีใหม่ ทำให้สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคสามารถมอบบริการใหม่ๆ ได้อย่างกว้างขวางและสามารถปรับขยายโครงสร้างพื้นฐานได้ดีขึ้น ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านแอปพลิเคชั่นที่กำลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งปริมาณการใช้งานแอปพลิเคชั่นในสภาพแวดล้อมแบบ production and non-production ได้เพิ่มขึ้นจากด้วยแฟคเตอร์ 10 จาก 20 ถึง 200 การเปลี่ยนแปลงต่อวัน ทำให้ในระหว่างการอัพเดทข้อมูล การที่ระบบจะหยุดทำงานจะเกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิดขึ้นเลย ยิ่งไปกว่านั้นด้วยสภาพแวดล้อมระบบคลาวด์ใหม่ นำไปสู่จะทำให้ช่วยลดการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานของฮาร์ดแวร์ การซ่อมแซม และต้นทุนการดำเนินงานลดได้

Red Hat Consulting ได้ช่วยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคในเกือบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การระบุความต้องการไปจนถึงการขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุผล การร่วมงานกับ Red Hat Consulting สายการบินได้รับการสนับสนุน พร้อมการฝึกอบรมในช่วงเปลี่ยนผ่าน รวมถึงการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเมื่อสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคต้องการ

คำกล่าวสนับสนุน

Matt Hicks, senior vice president, Engineering, Red Hat

อุตสาหกรรมการบินเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงในระดับสากลและเป็นที่จับตาของลูกค้าอยู่เสมอ ประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะสร้างความแตกต่างในตลาด และโดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานไปสู่ระบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีชั้นนำของ Red Hat สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคไม่เพียงแต่สามารถมอบสิ่งที่มีคุณค่าให้แก่ลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถเปลี่ยนโครงสร้างระบบ IT ใหม่เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการทางธุรกิจในอนาคต 

Kerry Peirse, general manager, IT Infrastructure and Operations, Cathay Pacific Airways Limited

เราต้องการที่จะลงทุนกับเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อประสบการณ์ของลูกค้าของเรา โซลูชั่นของ Red Hat ทำให้เราสามารถมอบสิ่งที่ควรค่าให้กับลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นที่มาพร้อมกับความเสถียรของโครงสร้างสถาปัตยกรรมใหม่ ทำให้ทีม IT ของเรามีเวลามากขึ้นในการทำสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา ซึ่งก็คือการสร้างสรรค์บริการที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าของเรา


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 17 พ.ค. 2561 เวลา : 17:42:03

27-03-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555