แฟชั่น-เดินทาง-กินดื่ม-เที่ยว
มท. ดึงกระแสไทยนิยม จัดโอทอปใหญ่ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปี คาดเงินสะพัด 9 วัน 900 ล้าน


กระทรวงมหาดไทย จัดงานใหญ่กลางปี “OTOP Midyear 2018 : Signature เอกลักษณ์จากเสน่ห์วิถีไทยนิยมคัดสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นจากทั่วไทย กว่า 10,000 รายการ มาจำหน่ายให้กับประชาชน หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปี สร้างช่องทางการตลาดใหม่ ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ โดยคาดว่าจะมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP ตลอด 9 วัน ไม่ต่ำกว่า 900 ล้านบาท

 

 

 

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของการจัดงานว่างาน OTOP Midyear ถือเป็นงานส่งเสริมการตลาด OTOP ที่ยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่ง โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ดำเนินการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กับประเทศ พร้อมเป็นช่องทางหนึ่งในการเชื่อมตลาดให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการที่ผ่านมาใช้กลไกในระดับชาติ ด้วยการบูรณาการกับทุกภาคส่วนโดยมีความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 2546 – 2557 เป็นการเติบโตเฉลี่ยที่ไม่มากนักประมาณ 11.03 % ในระดับพออยู่พอกินแต่หลังจากรัฐบาลปัจจุบันได้สนับสนุนมากขึ้น ในปีงบประมาณ 2560 รายได้เติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดเพิ่มสูงถึง 22.60 % มียอดจำหน่าย 153,510 ล้านบาท ขยับขึ้นมาที่ระดับอยู่ดีกินดีและในปีงบประมาณ 2561 ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา มียอดจำหน่ายมากกว่า 116,553ล้านบาท เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 24.30 % จากยอดปี 2560 ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากดีขึ้น ชาวบ้านมีงานทำ มีรายได้กระจายในพื้นที่

 

 

 

โดยปัจจุบันมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มาลงทะเบียนจำนวนมากถึง 61,582 ราย รวม 126,462 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยอันทรงคุณค่า ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และเสน่ห์ของไทยที่มีความประณีตงดงาม จึงได้นำมากำหนดเป็นแนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ ภายใต้ชื่องาน “OTOP Midyear 2018 : Signature เอกลักษณ์จากเสน่ห์วิถีไทยนิยมที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 17 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 . อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยคาดว่าจะมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าชมงานอย่างหนาแน่นตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 9 วัน ไม่น้อยกว่า 400,000 คน มียอดการจำหน่ายสินค้าตลอดงาน ไม่ต่ำกว่า 900 ล้านบาท

 

 

  

 

ภายในงานนี้จะมีการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์มากกว่า 10,000 รายการ จำนวนกว่า 2,500 ร้านค้า มาจำหน่าย โดยไฮไลท์จะอยู่ที่โซน OTOP Signature ที่คัดเลือกสินค้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดของ 36 จังหวัด มาจัดแสดงและจำหน่าย อาทิ ผ้าหม้อห้อม .แพร่ไก่ย่างเบตง .ยะลาผ้าไหมแพรวา .กาฬสินธุ์, มีดอรัญญิก .พระนครศรีอยุธยา     ชามตราไก่ .ลำปาง, ผ้าย้อมคราม .สกลนคร, เครื่องเงิน .น่าน, น้ำบูดูสายบุรี .ปัตตานี, ข้าวหอมมะลิ 5 สี .ยโสธร, เครื่องปั้นดินเผาสังคโลก .สุโขทัย และผลิตภัณฑ์จากกระจูด .พัทลุง เป็นต้น

หมู่บ้าน OTOP Village ก้าวสู่ OTOP นวัตวิถี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “8 เสน่ห์ ธรรมชาติ ร่วมวิถี ร่วมสมัย” โดยนำเสนอเสน่ห์ 8 ด้าน ได้แก่ อาหาร การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย ประเพณี ศิลปะพื้นถิ่น ความเชื่อ อาชีพ และภาษา ของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 4 หมู่บ้าน 4 ภูมิภาค ดังนี้ ภาคเหนือ บ้านต้นกอก .เชียงใหม่ แสดงอัตลักษณ์

ล้านนา เมืองโบราณเวียงท่ากาน 1,300 ปีภาคกลาง บ้านใหม่ .พระนครศรีอยุธยา ตามรอยกรุงศรี กราบหลวงปู่ทวด ชิมละมุด 100 ปีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บ้านเชียง  .อุดรธานี แสดงมรดกโลก อารยธรรม 5,000 ปี และวิถีไทพวนภาคใต้ บ้านปากบารา .สตูล นำเสนออุทยานธรณีโลกแห่งแรกของไทย รวมไปถึงการนำผลิตภัณฑ์ OTOP        จากโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งปกตินักท่องเที่ยวต้องไปถึงจุดหมายจึงจะได้สัมผัส แต่การจัดงานในครั้งนี้จะนำมารวมไว้ให้ทุกท่านได้สัมผัสโดยตรงกันถึงในงาน

 

 

 

Best of OTOP เป็นการจัดแสดงผลงานของ OTOP ศิลปิน จำนวน 24 ราย โดยผลงานทุกชิ้นเป็นผลงานที่มูลค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมสูง และหาชมได้ยาก ได้แก่ งานไม้แกะสลักบ้านถวาย .เชียงใหม่ โดยคุณยรรยง คำยวง จัดแสดงแผ่นภาพแกะสลักเนรมิต เป็นชิ้นงานที่รวบรวมงานเขียนของ .เฉลิมชัย ความยาว 6 เมตร ใช้เวลาแกะสลักถึง 1 ปี 2 เดือน มูลค่ามากกว่า 1.9 ล้านบาท เป็นต้น

 

นอกจากนี้ยังมีโซนต่าง ที่น่าสนใจอีกมากมายทั่วทั้งบริเวณงาน เช่น โซน OTOP ขึ้นเครื่องบิน เป็นการจัดแสดง OTOP แบรนด์เนม ที่ยกระดับผลิตภัณฑ์เทียบชั้นสากล, OTOP Lifestyle ร้านจำหน่ายสินค้าโอทอปแบบเอนกประสงค์, OTOP Trader หรือศูนย์กระจายสินค้าโอทอป 10 จังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายในเพื่อก้าวไปข้างหน้า, OTOP Premium, OTOP Best Seller 62ร้านค้า, Young OTOP, OTOP ชวนชิมและ Street Food, OTOP Health & Spa, โซนพิเศษจักสานโซนพิเศษผ้า เป็นต้น

 

ในส่วนของการบูรณาการการทำงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีที่มาร่วมจัดนิทรรศการ อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงต่างประเทศ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จํากัด รวมทั้งยังมีโปรโมชั่นพิเศษ กับการจับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง ทุกวัน ละ 3 เส้น ตลอดการจัดงานทั้ง 9 วัน รวม 27 รางวัล และพิเศษสุด   วันสุดท้ายจับแจกรางวัลใหญ่ สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล ในเวลา 20.00 . 

สุดท้ายอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสนับสนุนและให้กำลังใจกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป ที่คัดสรรมาจำหน่ายมากกว่า 10,000 รายการ 2,500 ร้านค้า ในงาน “OTOP Midyear 2018 : Signature เอกลักษณ์จากเสน่ห์วิถีไทยนิยม ระหว่างวันที่ 9 - 17มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 . อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานร่วมกัน     แต่งกายด้วยชุดไทยหรือชุดประจำถิ่นมาในงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนเอกลักษณ์และเสน่ห์ของผ้าไทยอีกด้วย


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 มิ.ย. 2561 เวลา : 17:56:46

26-05-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555