เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กรุงเทพโพลล์เผยนักเศรษฐศาสตร์ 84.8% หนุนรัฐบาลชุดใหม่ใช้วิธีอื่นเดินหน้าโครงการโครงสร้างพื้นฐานแทน 2 ล้านล้าน


 

 

 

กรุงเทพโพลล์เผยผลสำรวจล่าสุดชี้นักเศรษฐศาสตร์ 75.8% เห็นว่ารัฐบาลจำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับชาวนาด้วยในกรณีที่จ่ายเงินจำนำข้าวที่ล่าช้า  84.8% หนุนรัฐบาลชุดใหม่เดินหน้าโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้วยวิธีการลงทุนอื่นแทน 2 ล้านล้าน 84.9 % เริ่มเห็นพื้นฐานเศรษฐกิจที่เริ่มอ่อนแอจนถึงอ่อนแออย่างชัดเจน  และ 56.0% เชื่อภายในสิ้นปีไทยถูกหั่นเครดิต

 

 
 
 
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจล่าสุดซึ่งเป็นความคิดเห็นของเหล่านักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนำ 31 แห่ง จำนวน 66 คน เรื่อง “เศรษฐกิจไทยในช่วงรัฐบาลรักษาการ” โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 18 – 25 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ผลปรากฎว่า มีนักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 57.6 มองว่า พื้นฐานเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันเริ่มอ่อนแอแล้ว  รองลงมา ร้อยละ 27.3 เห็นว่าอยู่ในภาวะที่อ่อนแอแล้วและมีเพียงร้อยละ 12.1 ที่เห็นว่าพื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังแข็งแกร่งอยู่  
 
ต่อข้อซักถามถึงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยว่า ภายในปีนี้จะถูกบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือปรับลดเครดิตของประเทศไทยหรือไม่  ร้อยละ 39.4 เชื่อว่าเครดิตประเทศจะอยู่ในระดับเดิม  รองลงมาร้อยละ 31.8  เชื่อว่าเครดิตประเทศจะถูกปรับแนวโน้มจากมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) เป็นระดับที่เป็นลบ (Negative Outlook) และร้อยละ 24.2  เชื่อว่า เครดิตประเทศจะถูกปรับลดจากระดับปัจจุบัน                
 
ด้านการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 เหลือร้อยละ 2.0  นั้น นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 68.2 เชื่อว่า การลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวคงจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจได้บ้าง  รองลงมาร้อยละ 25.8 คาดว่าไม่น่าจะช่วยได้  มีเพียงร้อยละ 3.0  เท่านั้นที่คาดว่าจะช่วยได้มาก  
 
ส่วนประเด็นรัฐบาลชุดใหม่ควรเดินหน้าโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้วยวิธีการลงทุนอื่นหรือไม่ภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ร่าง พ.ร.บ. กู้เงิน 2 ล้านล้านขัดต่อรัฐธรรมนูญ  นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 84.8   เห็นด้วยที่จะให้มีการเดินหน้าต่อด้วยวิธีการอื่น มีเพียงร้อยละ12.1 ที่ไม่เห็นด้วยและควรจะชะลอแผนการลงทุนออกไปก่อน  เมื่อถามต่อว่าเห็นด้วยหรือไม่หากจะมีการเพิ่มการขาดดุลงบประมาณเพื่อนำมาใช้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ 63.6  บอกว่าเห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ 27.3 บอกว่าไม่เห็นด้วย
 
 
 
 
 
 
สุดท้ายเมื่อสอบถามความคิดเห็นในประเด็นที่ชาวนาไม่ได้รับเงินจำนำข้าวตามเวลาที่กำหนดนั้น  รัฐบาลควรจ่ายดอกเบี้ยให้กับชาวนาด้วยหรือไม่ นักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ  75.8   เห็นว่ารัฐบาลจำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับชาวนาด้วย ขณะที่ร้อยละ 13.6  เห็นว่ารัฐบาลไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับชาวนา

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 28 มี.ค. 2557 เวลา : 11:42:30

24-04-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555