เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กรมศุลกากรจับกุมน้ำมันดีเซล จำนวน 20,000 ลิตร มูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาท


 

สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร แถลงข่าวกรมศุลกากร จับกุมเรือประมง 1 ลำ บรรทุกน้ำมันลักลอบหนีศุลกากร จำนวน 20,000 ลิตร มูลค่าของกลางรวมทั้งสิ้นกว่า 2.5 ล้านบาท

             ตามที่กรมศุลกากรได้มุ่งเน้นนโยบายสำคัญในการเร่งรัดปราบปรามสินค้าลักลอบ หลีกเลี่ยงอากร ข้อห้าม ข้อกำกัด เพื่อความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ปกป้องสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิง ดร.สมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร จึงได้สั่งการให้ นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและปราบปราม และนายนิมิตร แสงอำไพ ผู้อำนวยการส่วนสืบสวนปราบปราม 2 เข้มงวดเป็นพิเศษในการสกัดกั้นป้องกันและปราบปราม

             ต่อมาเมื่อเวลา ๐1.๐๐ น. ของวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายนิมิตร แสงอำไพ ผู้อำนวยการส่วนสืบสวนปราบปราม 2 สามารถจับกุมเรือประมงไม่มีชื่อ สัญชาติไทย ขนาดความยาว 10 วา  ความกว้าง 3 วา มีนายณัฐพล  ชื่นสงวน เป็นผู้ควบคุมเรือ และลูกเรือนายธนกร บาพิมาย 1 คน โดยเรือ   ลำดังกล่าวบรรทุกน้ำมันดีเซลลักลอบหนีศุลกากร จำนวนรวม  2๐,๐๐๐  ลิตร มูลค่าประมาณ 6๐๐,๐๐๐ บาท มูลค่าของกลางรวมทั้งเรือและน้ำมันประมาณ 2,๕๐๐,๐๐๐ บาท เหตุเกิดบริเวณ แลตติจูด 12 องศา   ๒6 ลิปดา 000 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 106 องศา 58 ลิปดา 000 ฟิลิปดาตะวันออก ห่างเกาะจวง    ด้านทิศใต้ ประมาณ 5 ไมล์ทะเลเขตจังหวัดชลบุรี

             เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมายศุลกากรฐานลักลอบนำสินค้าน้ำมันดีเซล หรือรับซื้อ หรือรับไว้ด้วยประการใด ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่เสียภาษี ของต้องห้าม ต้องกำกัด หรือของที่ไม่ผ่านศุลกากรโดยถูกต้อง อันเป็นความผิดตาม ตามมาตรา ๒๗ , ๒๗ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙ ประกอบกับมาตรา ๑๖,๑๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙)  พ.ศ.๒๔๘๒  จึงได้ยึดน้ำมันและเรือบรรทุกน้ำมัน เป็นของกลางพร้อมจับกุมตัวลูกเรือทั้ง 2 คน เป็นผู้ต้องหานำส่งกรมศุลกากรเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

          อนึ่งในรอบปีที่ผ่านมา กรมศุลกากรสามารถจับกุมน้ำมันลักลอบนำเข้าทั้งทางบกและทางทะเล ดังนี้

           น้ำมันดีเซล       454 คดี           ปริมาณ 2,017,290 ลิตร   มูลค่า 56,100,119 บาท

           น้ำมันเบนซิน    345 คดี           ปริมาณ    326,432 ลิตร มูลค่า 10,594,576 บาท

           รวมทั้งสิ้น         799 คดี           ปริมาณ 2,343,722 ลิตร   มูลค่า 66,694,695 บาท


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 ก.ค. 2557 เวลา : 20:03:55

15-09-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555