เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กรมขนส่งฯ เปิดรับจองคิวอบรมภาคทฤษฎีล่วงหน้าผ่านออนไลน์ขอใบอนุญาตขับรถ


 


กรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหม่ ในกรุงเทพมหานคร เปิดรับจองคิวอบรมภาคทฤษฎีล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://ebooking.dlt.go.th/booking-training/ ส่วนต่างจังหวัดสอบถามสำนักงานขนส่งจังหวัดนั้นๆ โดยตรง


 

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้ติดต่อขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 5 ในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถรายใหม่ต้องผ่านการอบรมจำนวน 4 ชั่วโมง เพื่อปลูกฝังวินัยจราจรและสร้างจิตสำนึกการขับขี่อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม กรมการขนส่งทางบกจึงเปิดให้บริการจองคิวอบรมภาคทฤษฎีล่วงหน้า สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถรายใหม่ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://ebooking.dlt.go.th/booking-training/ สมัครลงทะเบียนเพื่อจองคิวอบรมล่วงหน้าโดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ชื่อ-สกุล เมื่อลงทะเบียนแล้วสามารถเลือกสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครที่ต้องการจองคิวล่วงหน้า เลือกหลักสูตรอบรมและวันที่ต้องการอบรม 

หลังจากจองคิวนัดหมายเรียบร้อยแล้วจะได้รับหมายเลข Ticket ID รวมถึงข้อมูลสถานที่ ห้องอบรม และเวลา ขอให้ติดต่อตามสถานที่ วันและเวลานัดหมาย พร้อมแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสาเนา และใบรับรองแพทย์ฉบับจริงที่อายุไม่เกิน 1 เดือน เพื่อขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และเข้ารับการอบรมจำนวน 4 ชั่วโมง จากนั้นจึงทดสอบข้อเขียนด้วยระบบ E-exam เมื่อผ่านเกณฑ์ทดสอบข้อเขียน จึงจะสามารถนัดหมายวันเวลาทดสอบขับรถได้ ซึ่งใช้ระยะเวลาดาเนินการอบรมและทดสอบรวม 2 วันทำการ สำหรับในส่วนภูมิภาค สอบถามข้อมูลและระเบียบการจองคิวอบรมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนั้นๆ

ผู้สนใจจองคิวอบรมภาคทฤษฎีล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว หรือศึกษารายละเอียดได้ที่ www.dlt.go.th หัวข้อ “จองคิวอบรมในการขอรับใบอนุญาตขับรถล่วงหน้า” หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 (ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2415-7337 ต่อ 204-205 สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (ถนนสวนผัก ตลิ่งชัน) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2433-4773 สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 (ถนนสุขุมวิท ตรงข้ามซอยสุขุมวิท 62/1) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2333-0035 ส่วนสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (ถนนสุวินทวงศ์ หนองจอก) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2543-5512 และสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (ฝั่งตรงข้ามตลาดนัดจตุจักร) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8888 ต่อ 4201-4 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า การขอรับใบอนุญาตขับรถทุกประเภท ต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอน ผู้อื่นไม่สามารถดำเนินการแทนได้ ดังนั้น หากมีผู้แอบอ้างว่าสามารถขอใบอนุญาตขับรถให้ได้โดยไม่ต้องผ่านการทดสอบใดๆ นั้น ผู้ที่หลงเชื่อนอกจากจะได้รับใบอนุญาตขับรถปลอมแล้ว หากตรวจสอบพบการนำเอกสารหรือใบอนุญาตขับรถปลอมมาแสดงเป็นหลักฐานกับทางราชการ ยังมีความผิดตามกฎหมายอาญาฐานใช้เอกสารปลอมด้วย กรมการขนส่งทางบกจึงขอแจ้งเตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อ กลุ่มมิจฉาชีพที่รับอาสาดำเนินการแทนหรือรับปลอมแปลงเอกสารราชการโดยเด็ดขาด 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 มี.ค. 2559 เวลา : 18:28:16

19-06-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555