เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
บสส. รุ่น 6 ร่วมกับสถาบันอิศราฯ จัดเสวนา "ฝ่า...วิกฤตน้ำ!


 


สืบเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง ซึ่งปีนี้คาดว่าจะรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมา จากสถานกาณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำเหลือน้อยกว่าความต้องการ คงเหลือน้ำใช้การได้เฉพาะการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ ทำให้ภาคเกษตรกรรม จะมีโอกาสได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมากที่สุด   

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 6  และสถาบันอิศรา เปิดเวทีเวทีสัมมนาสาธารณะ เรื่อง “ฝ่า...วิกฤตน้ำ!” โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภาคส่วนต่าง ๆ ที่ร่วมกันคลี่คลายเพื่อหาทางออกให้กับประเทศ  ได้แก่ รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ผู้แทนจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาและโฆษก กรมชลประทาน นายระวี รุ่งเรือง นายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย นายฉันท์ชัย ชานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านเนินเขวา จ.ขอนแก่น
 
 
 

เสวนา "ฝ่า...วิกฤตน้ำ!" จึงเป็นเวทีระดมความคิด และข้อเสนอแนะจากวิทยากรซึ่งเป็นผู้แทนจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับการวางนโยบาย ผู้ปฎิบัติและภาคส่วนที่ใช้น้ำ ทั้งเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม พร้อมกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำในประเทศให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ข้อเสนอแนวทางแก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดสรรน้ำ และนำเสนอบทเรียนการประหยัดน้ำและใช้น้ำอย่างคุ้มค่าในทุกภาคส่วน  

ร่วมรับฟังทัศนะในมิติที่แตกต่าง และแลกเปลี่ยนมุมมองแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งให้กับประเทศไทย           ในวันเสาร์ที่ 9  เมษายนนี้ เวลา  12.30-16.00 น. ณ ห้อง Convention Hall 2 สถานีโทรทัศน์ไทยบีพีเอส

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งได้ที่                 
สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โทร. 02-241-3905, Email : workshop.isra@gmail.com
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 มี.ค. 2559 เวลา : 21:49:29

19-06-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555