เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
พม. ต้อนรับคณะกรรมาธิการประมง (PECH) ของรัฐสภายุโรป (EU)


 


พม. ต้อนรับคณะกรรมาธิการประมง (PECH) ของรัฐสภายุโรป (EU) เข้าเยี่ยมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากค้ามนุษย์ชายจังหวัดปทุมธานี

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. MRS. LINNEA ENGSTROM หัวหน้าคณะกรรมาธิการประมง (PECH) พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการและเจ้าหน้าที่รวม 8 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชายจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา IUU ของประเทศไทย และได้พบกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ชาวต่างชาติและครอบครัว

 
นายไมตรี กล่าวว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้สอบถามความเป็นอยู่ของครอบครัว สภาพการทำงาน ที่ผู้เสียหายได้ไปทำงานภายนอกสถานคุ้มครอง การศึกษา และพัฒนาการของเด็กที่ติดตามมากับครอบครัว โดยคณะกรรมาธิการฯ เห็นว่า การดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชายจังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย ตลอดจนการจัดบริการแก่เด็กและผู้หญิง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหายและสิทธิเด็ก ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ยังได้รับทราบรายละเอียดในบริการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯให้การดูแลในด้านชีวิตความเป็นอยู่ สภาพกาย การกีฬา สุขอนามัย และด้านการดำเนินคดี ตลอดจนกระบวนการขั้นตอนการส่งกลับประเทศต้นทาง เป็นการดำเนินงานแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล หากกรณีที่ไม่สามารถส่งกลับประเทศต้นทางได้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเช่น UNHCR IOM เพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่สาม อย่างปลอดภัย ต่อไป

นายไมตรี กล่าวต่อไปว่า บริการ ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้จัดหางานให้แก่ผู้เสียหายเป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ผู้เสียหายมีรายได้ระหว่างอยู่ในสถานคุ้มครองฯ โดยมีผู้เสียหายออกไปทำงานภายนอกสถานคุ้มครอง 60 คน มีรายได้วันละ 300 บาท และมีผู้เสียหาย 79 คน รับงานมาทำ ที่สถานคุ้มครองฯ ซึ่งถือเป็นนโยบายที่จะหางาน สร้างรายได้ให้กับผู้เสียหายได้มีความพร้อมเพื่อกลับคืนสู่สังคม

"คณะกรรมาธิการฯ ได้แสดงความขอบคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่ได้ดูแลผู้เสียหายอย่างคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางในการคุ้มครอง การมาเยือนของกรรมาธิการฯ ในครั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯได้สร้างความเข้าใจ การรับรู้ในความมุ่งมั่นของประเทศไทย ในการดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ให้แก่คณะดังกล่าว หากมีแรงงานในภาคประมงเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะได้รับการดูแล คุ้มครองตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหายและการไม่เลือกปฏิบัติเป็นสำคัญ” นายไมตรี กล่าวในตอนท้าย

 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 พ.ย. 2559 เวลา : 11:29:06
21-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 21, 2020, 9:23 am