เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนใหม่ Q1/60 ลดลง 55%


ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) พบว่าในไตรมาสแรก ปี 2560 มีจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทุกประเภทรวมกัน 18,626 หน่วย ลดลงร้อยละ 55 จากช่วงเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีจำนวน 41,170 หน่วย


จากจำนวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ จำนวน 18,626 หน่วย แบ่งเป็นยอดจดทะเบียนในแต่ละเดือน ดังนี้เดือนมกราคม จำนวน 3,836 หน่วย เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 4,607 หน่วย และเดือนมีนาคม จำนวน 10,183 หน่วย
 
จากจำนวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทั้งหมดในไตรมาสแรก ปี 2560 แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพฯ 7,888 หน่วย ลดลงร้อยละ 55 จากช่วงเดียวกันของปี 2559 และใน 5 จังหวัดปริมณฑลรวมกันจำนวน 10,738 หน่วย ลดลงร้อยละ 55 จากช่วงเดียวกันของปี 2559

แบ่งเป็นหน่วยห้องชุด 5,295 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 28 ของหน่วยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทั้งหมด บ้านเดี่ยว 8,918 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 48 ทาวน์เฮาส์ 2,343 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 13 อาคารพาณิชย์พักอาศัย 1,543 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8 และบ้านแฝด 527 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 3

พื้นที่ซึ่งมีหน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ประเภทแนวราบมากที่สุด 5 อันดับแรกในไตรมาสแรก ปี 2560 ได้แก่ อำเภอลำลูกกา จำนวน 1,123 หน่วย อำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 966 หน่วย อำเภอบางพลี จำนวน 949 หน่วย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จำนวน 917 หน่วย และอำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 612 หน่วย

พื้นที่ซึ่งมีหน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ประเภทห้องชุดมากที่สุด 5 อันดับแรกในไตรมาสแรก ปี 2560 ได้แก่ อำเภอบางบัวทอง จำนวน 900 หน่วย อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 871 หน่วย เขตจตุจักร จำนวน 518 หน่วย เขตคลองสาน จำนวน 509 หน่วย และเขตสาทร จำนวน 509 หน่วย
 
ทั้งนี้ในไตรมาสแรก ปี 2560 ไม่มีอาคารชุดเอื้ออาทรสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ของการเคหะแห่งชาติเลย และจำนวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนประเภทโครงการอาคารชุด มีจำนวนลดลงสูงถึงร้อยละ 81 ในขณะที่โครงการที่อยู่อาศัยแนวราบจำนวนการจดทะเบียนลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 พ.ค. 2560 เวลา : 15:10:08

18-06-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555