เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ก.ท่องเที่ยวหารือสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา - อาเซียน


สภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา – อาเซียน ซึ่งนำโดย Mr. Michael Michalak รองประธานอาวุโสและกรรมการผู้จัดการสภาธุรกิจสหรัฐ – อาเซียนและคณะนักธุรกิจ อาทิ บริษัท Citi  บริษัท PayPal  บริษัท21st Century Fox บริษัท Airbnb บริษัท UBER และบริษัทกลุ่ม Hilton เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งได้หารือในประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก


นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเติบโตด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยไม่ได้มุ่งเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาประเทศ แต่เน้นถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 17.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย โดยประเทศไทยมีความต้องการที่จะเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น และประเทศไทยจะกลายเป็นภาพลักษณ์แบรนด์เมืองท่องเที่ยวไทยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงยุทธศาสตร์ที่จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วย

 
 
นางกอบกาญจน์  กล่าวเพิ่มเติมว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะไม่เพียงขึ้นอยู่กับการมุ่งเน้นสร้างรายได้ แต่จะมีการจัดการผลิตภัณฑ์หรือสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มจำนวนรายได้ให้มากขึ้น ประเทศไทยจะมุ่งเน้นการสร้างความเป็นเอกภาพและความเข้าใจระหว่างผู้คนที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมเข้าถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างแท้จริง 

อย่างไรก็ตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับประเทศไทยยังคงเป็นเชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ทั้งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในรูปแบบ Joint package ด้านการท่องเที่ยว  และการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่ประเทศไทยวางแผนที่จะลงทุนในด้านการท่องเที่ยวเรือสำราญที่ไม่เพียงแต่จะเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ แต่ยังเป็นท่าเรือที่หรูหรา  รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงอาหารในรูปแบบ Street Food เนื่องจากอาหารไทยมีชื่อเสียงและขึ้นชื่อในเรื่องของรสชาติและความประณีตในการบรรจงคัดเลือกวัตถุดิบปรุงแต่งที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ทางโภชนาการ มีความพิถีพิถันในการตกแต่งอาหารให้มีความสวยงาม และมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันตามวัฒนธรรมและวัตถุดิบของแต่ละท้องถิ่น อีกทั้งมิสชินและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการในการเปิดตัวคู่มือแนะนำร้านอาหาร คือ มิชลินฉบับ กรุงเทพ (Michelin Star Guide Book)
 

LastUpdate 23/06/2560 15:50:19 โดย : Admin
14-12-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 14, 2019, 1:49 pm