สุขภาพ
กระทรวงเกษตร เชิญชวนประชาชนดื่มนมช่วงเข้าพรรษา


นโยบายรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาบริโภคนมให้มากขึ้นได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่ วันสงกรานต์ วันดื่มนมโลก วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา และเร็วๆ นี้ ในวันที่ 1 – 15 สิงหาคมที่จะถึง ซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติ รวมทั้งวางแผนการส่งเสริมการบริโภคนมในเยาวชน ที่อยู่ในวัยมัธยมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัย โดยจะร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการตั้งจุดจำหน่ายนม (Milk Cornor) ในบริเวณโรงเรียนและมหาวิทยาลัย โดยจำหน่ายในราคาพิเศษ ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ไม่ให้มีการจำหน่ายสุราใกล้สถานศึกษา

 

นอกจากนี้ ในช่วงเทศการเข้าพรรษาซึ่งมีวันหยุดยาว 3 วัน จะมีประชาชนทั่วไปเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยองค์การส่งเสริมการกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (...)  ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนเพื่อช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุการจราจร โดยมีบริการนมพร้อมดื่ม/น้ำดื่ม จุดแวะพักรถที่ปลอดภัย และห้องน้ำสะอาดไว้บริการประชาชน 2 จุด คือ บริเวณใกล้หน่วยงาน ... มวกเหล็ก ถนนมิตรภาพ จังหวัดสระบุรี และเส้นทางสรรจรลงใต้ บริเวณ ... ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งได้ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษาที่ตั้งศูนย์บริการประชาชนอยู่ติดเส้นทางสรรจรอื่นๆ ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นมเป็นเครื่องดื่มให้ความสดชื่น และเพิ่มพลังให้แก่ผู้ขับขี่ที่สัญจรไปมาและแวะพักตามศูนย์บริการฯ ด้วย 

 

 


บันทึกโดย : วันที่ : 07 ก.ค. 2560 เวลา : 12:13:44

23-01-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555