คุณภาพชีวิต
สกู๊ป : สถาบันครอบครัว สำคัญต่อเยาวชนในยุคดิจิทัล


การสงเคราะห์บุตร เป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ ที่จะเลี้ยงดูให้เติบโตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัล ท่ามกลางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อ ความคิด และอารมณ์ของเด็ก พ่อแม่หรือสถาบันครอบครัว ยิ่งต้องใส่ใจให้ความสำคัญในการพัฒนาชีวิตลูกและทำหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุด

พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (วีรพลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานาวา กล่าวไว้ในการบรรยายธรรม โครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจรธรรมสู่เยาวชน”  ปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “สถาบันครอบครัวกับเยาวชนในยุคดิจิทัล”  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ที่มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาร่วมฟังธรรมบรรยายกว่า 500 คน ซึ่งพระอาจารย์ได้ให้หลักธรรมที่ครอบครัวจะสงเคราะห์บุตร คือ การทำหน้าที่ ดังนี้ 1.สอนให้หนีห่างจากความชั่ว 2.ฝึกให้ตั้งตัวในความดี 3.วางรากฐานการศึกษา

แต่หากมีเพียงบทบาทของครอบครัวอย่างเดียวคงไม่พอ หน้าที่ของเยาวชนก็ต้องหมั่นพากเพียร และสำหรับข้อคิดให้เยาวชนในยุคดิจิทัล พระอาจารย์ได้ให้ข้อคิด 3 คุณ ที่ต้องฝึกฝน ได้แก่ 1.คุณวุฒิ คือต้องมีความรู้เฉพาะทาง หมั่นศึกษาเจาะลึกในสิ่งที่สนใจ และ 2. คุณภาพ คือ ความสามารถที่เวลาจะทำอะไรก็ตาม ต้องทำอย่างตั้งใจและเต็มที่มุ่งมั่นให้เต็มกำลัง และ 3. คุณธรรม คือ แม้จะเป็นคนที่มีคุณวุฒิ มีคุณภาพมากแค่ไหน แต่สุดท้ายไม่มีคุณธรรมในจิตใจควบคู่กันไปก็ไม่อาจทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้

ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา คือ โยนิโสมนสิการที่ หมายถึงการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วน โดยเยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ต้องรู้จักการดําเนินชีวิตอย่าง มีสติ ปัญญา รู้เท่าทัน และสามารถแยกแยะสิ่งถูกผิด ไม่ว่าจะเป็นต่อตนเอง ครอบครัว สังคม สภาพแวดล้อม รวมทั้งเทคโนโลยีต่าง หากสามารถปฎิบัติได้ก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิตได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีงาม

หลังจากที่ได้ฟังธรรมบรรยายจากพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ก็มีกิจกรรม ถามตอบธรรมะ ทำดีได้ดี ที่ต้องชื่นชมน้องๆ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพราะกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม ตั้งใจตอบคำถามกันอย่างสนุกสนาน และเมื่อถามถึงความรู้สึกของเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมเด็กชาย กรพัฒน์ อัศวอารักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบ กล่าวว่า จากการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ พระอาจารย์ได้สอนให้รู้จักคำว่าใช้ชีวิตแบบทางสายกลาง ทุกอย่างต้องมีสติ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน หรือเล่นก็ต้องพอดี ไม่มุ่งเน้นอะไรจนมากเกินไปเช่น จะเล่นเกมออนไลน์อย่างเดียวไม่ได้ ต้องรู้จักแบ่งเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีและจะนำไปปฏิบัติใช้ครับ

 

เช่นเดียวกับ เด็กชาย พรพิพัฒน์ สรโชคสิริพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบ กล่าวว่า พระอาจารย์สอนว่าเราควรรู้จักความพอดี แบ่งเวลาให้เหมาะสม การใช้สื่อโซเชียลสามารถทำได้ แต่เราต้องใช้แบบพอดีเพราะการทำอะไรแบบไม่พอดี ก็จะทำให้เราเป็นทุกข์ ไม่สบาย และเสียสุขภาพ แถมอาจทำให้คุณพ่อ คุณแม่ และคนรอบข้างเป็นห่วง ซึ่งหากทำพ่อแม่เสียใจ หรือเสียน้ำตาจะทำให้ชีวิตเราพบเจอแต่เรื่องไม่ดี ไม่มีความเจริญครับ

ธรรมสู่เยาวชนเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ซีพี ออลล์ มุ่งส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน ต่อยอดมาจากโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ซึ่งจัดเป็นประจำทุกวันศุกร์ เวลา 12.00 – 13.00 ชั้น 11 ซีพี ทาวเวอร์ ถนนสีลม หรือติดตามชมได้รายการ พุทธปัญญาภิรมย์” ช่อง 16 (TNN NEWS 24) เวลา 07.00-07.30 . ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ 

 


บันทึกโดย : วันที่ : 17 ก.ค. 2560 เวลา : 20:50:32

10-12-2018
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555