คุณภาพชีวิต
กรม สบส.ส่งทีมเอ็มเสิร์ท ลงพื้นที่สำรวจและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในปทุมธานีและอยุธยา


 

 

นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่งทีมวิศวกรฉุกเฉิน หรือทีมเอ็มเสิร์ท (Medical Supportive Emergency Response Team : MSERT) ของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 4 (สบส.เขต4) ลงพื้นที่ทำการสำรวจและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาอย่างต่อเนื่อง

 

โดยวันที่ 25 ตุลาคม 2560ที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่สำรวจ รพ.บางบาล  รพ.สต.บ้านกุ่ม รพ.สต.บางชะนี รพ.สต.บ้านกระแชง รพ.สต.แคตก และ รพ.สต.ลาดหลุมแก้ว  โดยทีม MSERT ได้ให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในอาคารเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ทั้งนี้พบว่าโรงพยาบาลหลายแห่ง มีการป้องกันความเสียหายด้วยการยกเครื่องมือแพทย์ไว้ชั้นบน และทำการตัดไฟฟ้าชั้นล่างเพื่อป้องกันอันตราย รวมทั้งใช้กระสอบทรายกั้นน้ำและทำการดูดน้ำออกจากตัวอาคาร *** 27ตุลาคม2560


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 28 ต.ค. 2560 เวลา : 10:46:30

10-12-2018
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555