คุณภาพชีวิต
รพ.ลาดพร้าว ผ่านมติผู้ถือหุ้น อนุมัติจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน


 

 

ศ.ดร.นพ. สมศักดิ์ โล่ห์เลขา (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) หรือ LPH  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในโอกาสจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 โดยที่ประชุมมีติอนุมัติเห็นชอบการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มูลค่ารวมประมาณ 191.61 ลบ. จำหน่ายให้แก่บริษัท แอล.พี.โฮลดิ้ง จำกัด (LPHD) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 89,171,000 ล้านบาท กำหนดโอนกรรมสิทธิ์ไม่เกินวันที่ 28 ธ.ค. 60 และจำหน่ายให้กับบริษัท ลาดพร้าวการศึกษา จำกัด  รวมเป็นจำนวนเงิน 102,442,500 ลบ. กำหนดโอนกรรมสิทธิ์ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 60  งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3  โรงแรม เดอะ แกรนด์  โฟร์วิงส์  คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 พ.ย. 2560 เวลา : 18:09:04

13-12-2018
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555