วิทยาศาสตร์
เด็กกำเนิดวิทย์คว้า 2 รางวัลในการแข่งขันดาวเทียมกระป๋องครั้งแรกของไทย


เยาวชนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ .ระยอง คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัล The Best Scientific Award ด้วยภารกิจ ดาวเทียมกระป๋องจำลองการเก็บตัวอย่างและปริมาณฝุ่นในชั้นบรรยากาศ     เพื่อนำมาวิเคราะห์จุลินทรีย์และแบคทีเรียซึ่งสามารถบอกโรคที่เกิดจากฝุ่นประเภทนั้น ได้ ในการแข่งขันดาวเทียมกระป๋อง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 หรือ Regulations of 1st Thailand CANSAT Competition 2017 พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันดาวเทียมกระป๋องในระดับนานาชาติต่อไป 

 

 

 

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ร่วมกับโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในสังกัดกองทัพอากาศ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและ   ดาราศาสตร์ (LESA) ภายใต้การสนับสนุนของกองทัพอากาศ จัดการแข่งขันดาวเทียมกระป๋อง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560    รอบชิงชนะเลิศ หรือ Regulations of 1st Thailand CANSAT Competition 2017 หวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศต่อไป ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2560 อพวช. คลองห้า .ปทุมธานี และกองบังคับการ กองบิน 2 .ลพบุรี ซึ่งมีเยาวชนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศถึง 12 ทีม

 

 

ผลปรากฎว่า ..ภัททิยา พิบูลจินดา ..มทินา เจริญวัฒน์ และนายธนิสร อุ่นปิติพงษา ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ โดยมีนายเทพรักษ์ วีปาลมา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมรางวัล The Best Scientific Award ด้วยภารกิจจำลองการเก็บตัวอย่างและปริมาณฝุ่นในชั้นบรรยากาศ เพื่อนำมา  วิเคราะห์จุลินทรีย์และแบคทีเรียซึ่งสามารถบอกโรคที่เกิดจากฝุ่นประเภทนั้น ได้

 

 

 

รางวัลรองชนะเลิศ  และรางวัล The Best Technical Award ตกเป็นของ นายธนไท เลิศเพชรพันธ์ นายจิรายุ บูรพาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนายวาริช บุญสนอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โดยมีนายอดิเรก พิทักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ด้วยภารกิจจำลองการทำงานของยานอวกาศที่กำลังเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ โดยทำงานแจ้งเตือนสถานะของยานมาสู่    ศูนย์บัญชาการที่ภาคพื้น พร้อมเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมที่ดาวเทียมกระป๋องผ่าน ระหว่างการตก เช่น ปริมาณก๊าสชนิดต่าง ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสุดท้ายรางวัล The Best Communication Award เป็นของนายปาลพงศ์  อัศวพัฒนากูล นายณัฐกานต์ แก้วไพรำ และนายตะวัน ทรัพย์พาลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนโยธินบูรณะ   ด้วยภารกิจการศึกษามลภาวะของแต่ละระดับชั้นบรรยากาศและการคาดคะเนการแพร่กระจายของมลภาวะ

..ภัททิยา พิบูลจินดา กล่าวถึง ภารกิจดาวเทียมกระป๋อง หรือ CanSat ว่าในการแข่งขันในครั้งนี้    มีภารกิจเก็บตัวอย่างและตรวจวัดปริมาณฝุ่นในชั้นบรรยากาศ เพื่อนำมาวิเคาระห์จุลินทรีย์และแบคทีเรียซึ่งสามารถบอกโรคที่อาจเกิดจากฝุ่น ประเภทนั้น ได้ และยังสามารถต่อยอดไปสู่การวัดปริมาณก๊าซพิษชนิดต่าง เพื่อนำมาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อตรวจเช็คคุณภาพอากาศได้ โดยตนเองและเพื่อน ในทีมมีความคาดหวังว่าจะได้มีโอกาสพัฒนาดาวเทียมกระป๋องต่อไป เพื่อทำภารกิจไปเก็บตัวอย่างฝุ่นจากดาวดวงอื่น บ้าง เพื่อนำมาวิเคราะห์ต่อยอดในการประเมินความเป็นไปได้ในการเข้าไปอยู่อาศัยของมนุษย์ต่อไป

 

 

ผศ.ดร. รวิน กล่าวเพิ่มเติมว่ารู้สึกยินดีกับเยาวชนทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ รางวัลเป็นเพียงแรงจูงใจ เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความสำเร็จ แต่สิ่งที่เยาวชนทุกคนรวมถึงครูอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้มากกว่านั้น คือมิตรภาพ ประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ที่ได้ลงมือปฎิบัติจริง พร้อมคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศ การสร้างและการพัฒนาดาวเทียม ในอนาคตเราคาดหวังว่าเด็ก กลุ่มนี้จะโตไปเป็นกำลังสำคัญในการนำวิทยาศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีศักยภาพพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 ธ.ค. 2560 เวลา : 00:37:09

19-12-2018
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555