วิทยาศาสตร์
สวทช. เชิญสัมมนาฟรี!! การยกระดับผักและผลไม้ไทยสู่มาตรฐานสากล


 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทย ที่จดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น ได้แก่ บจก. หจก. หสม. ร้านค้า สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “การยกระดับผักและผลไม้ไทยสู่มาตรฐานสากล” ภายใต้โครงการยกระดับผักและผลไม้ไทย : โอกาสสำหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องนนทรี 1 ชั้น 4 เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังและทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรซึ่งจะมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทั้งในด้านการผลิต การค้า การส่งออก และการตรวจรับรองตามมาตรฐานต่างๆ 

 


ผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครฟรีได้ที่อีเมล 
panita@nstda.or.th หรือโทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1301, 1368, 1381 หมดเขตรับสมัคร 10 มกราคม 2561 รับสมัครจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 ม.ค. 2561 เวลา : 22:42:52

12-12-2018
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555