ซีเอสอาร์-เอชอาร์
กรมสุขภาพจิต มอบรถเข็นและอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท เพิ่มสุขให้ผู้พิการจ.มุกดาหาร


กรมสุขภาพจิตร่วมกับแพทยสภา สสจ.มุกดาหาร รพ.มุกดาหาร มอบรถเข็นชนิดพิเศษและอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รวมจำนวน 190 ชิ้น มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ให้ผู้พิการในจังหวัดมุกดาหารจำนวน 123 คน เพิ่มความสุขและคุณภาพชีวิต เผยผลสำรวจล่าสุดในในปี 2560 พบว่าทั้งผู้พิการและผู้ดูแล ต่างเผชิญทั้งความเครียด ขั้นเสี่ยงฆ่าตัวตายและปวดเมื่อยจากการอุ้ม-แบก-หามผู้พิการทุกวัน

 

 

ที่หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร .เมือง .มุกดาหาร   นายแพทย์สมัย  ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย .ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา นายกแพทยสภา  เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโครงการจัดหาและสนับสนุนรถเข็นและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้แก่นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ .เชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต  แพทยสภา สำนักงานธารณสุขจังหวัด(สสจ.)มุกดาหาร และโรงพยาบาล(รพ.)มุกดาหาร รวมทั้งหมด 190 ชิ้น เพื่อมอบให้ผู้พิการที่อยู่ในพื้นที่อ.นิคมคำสร้อยและอ.เมือง .มุกดาหาร ประกอบด้วยรถเข็นนั่งคนพิการ 84 คัน และอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆอีก 106 ชิ้น อาทิ ฟูกนอนผู้พิการอัมพาตป้องกันการเกิดแผลกดทับ  วอล์คเกอร์เกาะเดิน ไม้เท้า ไม้ค้ำยัน เก้าอี้อาบน้ำ เก้าอี้สุขภัณฑ์ มูลค่ารวม 3 ล้านบาทเศษ ซึ่งได้รับบริจาคจากองค์กรการกุศลต่างประเทศ     

ผู้พิการที่ได้รับมอบในวันนี้มีทั้งหมด 123 คน  ประกอบด้วยผู้พิการที่รับมอบรถเข็นนั่งจำนวน  78 คน เป็นเด็ก 4 คน ส่วนใหญ่สมองพิการแต่กำเนิด  แขนขาลีบ เดินไม่ได้  และผู้ใหญ่ 74 คน ส่วนใหญ่อายุในช่วง 40- 90 ปี พิการจากปัญหาความเจ็บป่วยโดยเฉพาะจากโรคไม่ติดต่อเช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองแตก โรคข้อเข่าเสื่อม  ชราภาพ ทำให้เป็นอัมพาต แขนขาอ่อนแรงรวมทั้งจากอุบัติเหตุจราจร  ส่วนที่เหลืออีก 45 คน รับมอบอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ  สำหรับรถเข็นนั่งในโครงการนี้จะมีความพิเศษโดยปรับวัดขนาดที่นั่ง เบาะนั่งให้กระชับพอดีตัวของผู้พิการและเหมาะกับลักษณะความพิการของแต่ละคน สามารถหุบและขยายได้ นั่งได้อย่างสุขสบายและปลอดภัย  โดยมีทีมงานอาสาสมัครทั้งไทยและต่างประเทศซึ่งมีทักษะและความชำนาญเฉพาะทางดำเนินการปรับและออกแบบร่วมกับทีมรักษาได้แก่แพทย์ นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด พยาบาล เป็นตามหลักการแพทย์ และสอนวิธีการใช้แก่ผู้พิการและผู้ปกครองทุกคนด้วย

 

 

นายแพทย์สมัย  ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตได้สำรวจสุขภาพจิตในกลุ่มผู้พิการและผู้ปกครองที่มารับบริการในโครงการฯล่าสุดในปี2560 ใน 6 จังหวัด ได้แก่ เลย  น่าน อุทัยธานี  เชียงใหม่ ปัตตานี และนราธิวาส พบว่าเผชิญปัญหาทั้งจิตใจและทางกาย ผู้พิการส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่เกือบทุกคน มีความเครียด และพบเครียดรุนแรงจากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ คิดว่าเป็นภาระคนอื่น มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย 1 คน ส่วนในผู้ดูแลพบว่ากว่าครึ่ง มีความเครียดและเจ็บป่วยทางกายด้วย เช่นปวดเมื่อย เนื่องจากต้องรับภาระดูแลเช่นแบก หาม อุ้มผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน  โครงการนี้จึงเป็นการสร้างเสริมสุขภาพจิตพลังใจและคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้พิการ ซึ่งหลังจากที่ได้รับมอบรถเข็นไปแล้ว ในรายที่เป็นเด็กนักเรียน  สามารถเดินทางไปเรียนร่วมในสถานศึกษาได้  ส่วนวัยทำงาน สามารถพึ่งพาตนเองและออกไปทำงานประกอบอาชีพเพื่อหารายได้มากขึ้น ส่วนผู้สูงอายุ ก็สามารถใช้อุปกณ์ช่วยความพิการ เช่นไม้เท้า วอล์คเกอร์ ออกสูสังคม ไปพบปะเพื่อน ญาติและบุคคลในชุมชนทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น     

สำหรับองค์กรการกุศลต่างประเทศที่มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการครั้งนี้ได้แก่องค์กรวีลส์ออฟโฮป ( Wheels of Hope)ประเทศสหรัฐอเมริกา,องค์กรจอนนี่แอนด์เฟรนด์( Joni and Friends, Wheel for the World ) ประเทศสหรัฐอเมริกา  , องค์กรวีลแชร์ ออฟ โฮป แจแปน (Wheelchair of Hope Japan) ประเทศญี่ปุ่น และองค์กรคอนวอย ออฟโฮป เยอรมันนี(Convoy of Hope Germany) ประเทศเยอรมันนีโดยบริษัทไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด(มหาชน) ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งอุปกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ หลังจากเริ่มโครงการฯตั้งแต่พ..2543-2560 ได้รับบริจาครวม 68 ครั้ง อุปกรณ์ทั้งหมด 29,655 ชิ้น มูลค่า 190 ล้านบาทเศษ 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 ม.ค. 2561 เวลา : 21:04:42

18-12-2018
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555