ซีเอสอาร์-เอชอาร์
วิริยะประกันภัย รวมพลังทำความดีเพื่อสังคม สร้างรอยยิ้ม แบ่งปันสุข เพื่อเด็กด้อยโอกาส


 

 

นายธรรมนูญ จิระนภารัตน์ ผู้จัดการฝ่ายติดตามหนี้สิน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำทีมวิริยะจิตอาสา จัดกิจกรรม แสงแห่งความหวัง สานสัมพันธ์ห่วงใยน้อง อันเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดแผนงานกิจกรรมเพื่อสังคมโครงการ รวมพลังความดี คิดดี ทำดี เพื่อสังคม ครั้งที่ 3” ซึ่งบริษัทฯจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับความเป็นอยู่ของคนในสังคม โดยภายในกิจกรรมได้มีการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา จำนวน 50,000 บาท แก่ นางผุสดี หวายนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนประเสริฐอิสลาม อีกทั้งเหล่าวิริยะจิตอาสายังได้ร่วมทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อสร้างความสุข ความสนุกสนาน และส่งเสริมให้เด็กๆ มีความกล้าแสดงออก พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้เด็กๆ ได้อิ่มท้อง รวมถึงร่วมกันดูแล ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอีกด้วย


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 30 ม.ค. 2561 เวลา : 15:03:49

18-12-2018
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555