การค้า-อุตสาหกรรม
'พาณิชย์' เผยรัสเซียพร้อมยกทัพนักธุรกิจรายใหญ่เยือน EEC ในเดือนกุมภาพันธ์นี้


เอกอัครราชทูตสหพันธ์สหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย (นายคีริลล์ บาร์สกี้) จะเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมหารือเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า รวมถึงกำหนดการเยือนไทยของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ และคณะนักธุรกิจชั้นนำของรัสเซีย เพื่อศึกษาโอกาสในการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โดยเฉพาะในสาขาที่รัสเซียมีความเข้มแข็ง และเป็นอุตสาหกรรม S-Curve ของไทย

 

 

 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการเข้าพบของเอกอัครราชทูตสหพันธ์สหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะหารือเรื่องกำหนดการเยือนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (นายอเล็กเซย์ กรูซเดียฟและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเยือน โดยจะมีคณะนักธุรกิจชั้นนำของรัสเซียในสาขาต่างๆ ประมาณ 20 บริษัท อาทิ กลุ่มเทคโนโลยีสร้างสรรค์ (Digital Economy: DE)พลังงานนิวเคลียร์ น้ำมัน แก๊สธรรมชาติ บริหารท่าเรือ สนามบิน รักษาความปลอดภัย ยานยนต์เพื่อการก่อสร้างและอาวุธ ยานยนต์ทั่วไป ผลิตภัณฑ์เหล็ก เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีสื่อสาร ร่วมเดินทางมาศึกษาโอกาสและลู่ทางลงทุนในโครงการ EEC ของไทย รวมถึงมีการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูง การจัดกิจกรรมพบปะหารือจับคู่ระหว่างภาคธุรกิจ และกิจกรรมเยี่ยมชมดูงานภายใต้โครงการ EEC เพื่อให้ความรู้ต่อนักลงทุนรัสเซียเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนในโครงการEEC ของไทย 

การเยือนไทยครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และลงทุน ตามเจตนารมณ์ของผู้นำทั้งสองฝ่ายที่กำหนดเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าเป็น 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2563 และจะช่วยขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันอย่างมีพลวัตร โดยเฉพาะในปี 2560 ที่ผ่านมา ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 120 ปีระหว่างไทยและรัสเซีย

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2558 - 2560) การค้าระหว่างไทยกับรัสเซียมีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 2,476 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยเป็นฝ่ายขาดดุลมาโดยตลอด ในปี 2560 รัสเซียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 29 ของไทยในตลาดโลก และอันดับที่ 1 ในกลุ่มเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States: CIS) โดยการค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 3,130 ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นร้อยละ 0.68 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย และไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้า 1,060 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการส่งออกสินค้าของไทยไปยังรัสเซียมีมูลค่า 1,035 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ 79.15 ในขณะที่ไทยนำเข้าจากรัสเซีย 2,095 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 53.60


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 01 ก.พ. 2561 เวลา : 16:58:42

19-01-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555