การค้า-อุตสาหกรรม
พาณิชย์' เดินหน้ายกระดับแฟรนไชส์ท้องถิ่น (Local Franchise) ขึ้นแท่นแฟรนไชส์มาตรฐาน


กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้ายกระดับแฟรนไชส์ท้องถิ่น (Local Franchise) รองรับการสร้างอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ หวัง Local Franchise เป็นพี่เลี้ยงกระตุ้นผู้มีรายได้น้อยแสดงศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการในตัวให้ปรากฏชัดขึ้น เฟสแรก...เตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ พร้อมปั้น Local Franchise ขึ้นแท่นแฟรนไชส์มาตรฐาน สร้างทางเลือกให้ผู้มีรายได้น้อยส่วนภูมิภาคเลือกช็อปไปประกอบอาชีพ เชื่อ...เป็นหนทางสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืน

 

 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของโครงการ  แฟรนไชส์สร้างอาชีพที่รัฐบาลต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 11.43 ล้านคน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย ทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจลำดับต้นๆ ที่ผู้มีรายได้น้อยเลือกนำไปประกอบอาชีพ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ง่ายต่อการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ มีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนด้วยตนเอง สามารถเลือกขนาดการลงทุนได้ตามกำลังของตนเอง โดยเฉพาะคนเมืองที่ให้ความสนใจเลือกซื้อแฟรนไชส์จากโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพของกระทรวงพาณิชย์ไปประกอบอาชีพเป็นจำนวนมาก

ในระยะต่อไป กระทรวงพาณิชย์จะให้ความสำคัญกับแฟรนไชส์สร้างอาชีพในส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศมากขึ้น โดยได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งสร้างมาตรฐานแก่แฟรนไชส์ท้องถิ่น หรือ Local Franchise โดยยกระดับให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานแฟรนไชส์เพื่อสร้างความน่าเชื่อแก่คู่ค้าและลูกค้า มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่มีความสนใจจะประกอบอาชีพและเลือกลงทุนผ่านระบบแฟรนไชส์ที่กระทรวงพาณิชย์ให้การส่งเสริมและสนับสนุนอยู่

รมว.พาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมฯ จะส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ สถานประกอบการของผู้ประกอบการ   แฟรนไชส์ซอร์ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึก ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่ 1) การนำองค์กร 2) กลยุทธ์ 3) ลูกค้า 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) บุคลากร 6) การปฏิบัติการ และ 7) ผลลัพธ์ ซึ่งเมื่อ Local Franchise ผ่านการติวเข้มและอบรมความรู้ด้านต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากกระทรวงพาณิชย์ เช่น - ได้รับประกาศเกียรติคุณจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า - โอกาสในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรืองานแสดงธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์ - สามารถนำเครื่องหมายเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ไปใช้ประชาสัมพันธ์กิจการ และ - ประชาสัมพันธ์กิจการผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของกระทรวงพาณิชย์ และกิจกรรมต่างๆ”  

 “ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะมีการ Kick Off เปิดโครงการยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ แก่ Local Franchise ประมาณต้นเดือนมีนาคม 2561 นี้ และจะจัดส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่Local Franchise ทันทีเช่นกัน จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ         แฟรนไชส์ในส่วนภูมิภาค สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5953 สายด่วน 1570 หรือ www.dbd.go.thรมว.พาณิชย์ กล่าวทิ้งท้าย

ปัจจุบันมี Local Franchise ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เช่น -ลูกชิ้นพิษณุโลกราม่า .พิษณุโลก - แหม่มซาลาเปาลาวา .นครสวรรค์ - ฟรุตเทอร์เดย์ (น้ำผลไม้ปั่น สมูทตี้) .เชียงใหม่ - เปิ่นกาแฟโบราณ .สุพรรณบุรี - เพลินกรุงกาแฟรถโบราณ .ราชบุรี - เปาเหล่ากง (ซาลาเปา ติ่มซำ) . ชลบุรี - กิมซุนหมูปิ้งประเทศไทย .นครนายก - โรงเรียนกวดวิชาหมอสอนลูก .อุดรธานี - คักแฮง (เบเกอรี่) .อุบลราชธานี - T-Bone Steak Box(สเต็ก สปาเก็ตตี้) .นครราชสีมา และ - Hands on art (สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะ) .ภูเก็ต เป็นต้น


LastUpdate 02/02/2561 11:42:52 โดย : Admin

19-01-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555