การค้า-อุตสาหกรรม
NEA ระดมพันธมิตรแนะนักธุรกิจ รับมือความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ


สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy :NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  ร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาในหัวข้อ การบริหารจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ”  ผ่านมุมมองจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ จากหลายหน่วยงานทั้ง ธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย  สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก )

 

 

 

          นายมาตยวงศ์   อมาตยกุล  นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า  จากความผันผวนของค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้นตั้งแต่ปี 2560 กว่า 11.4% ส่งผลให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากมูลค่าสินค้าไทยที่ส่งออกไปยังตลาดโลกมีมูลค่าสูงขึ้น จากสาเหตุนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเล็งเห็นว่าผู้ประกอบการไทยควรมีความรู้ความเข้าใจในสาเหตุที่ทำให้เกิดความผันผวนของค่าเงินบาทในปัจจุบัน เพื่อมีความรู้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของอัตราการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศได้ ทางกรม          จึงร่วมมือไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ของไทย ให้เข้าใจเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถประเมินความเสี่ยง  และเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก 

          ภายในงานผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะได้รับฟังบรรยายเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2561 จาก ดร.ดอน  นาครทรรพ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับประมาณการลงทุนทางธุรกิจในปีนี้ ในส่วนของการเสวนาเรื่องการป้องกันภัยความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อการค้าระหว่างประเทศก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน คือ

คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา  รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

ดร.วิชา  อารมย์ดี  ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณสกุล  บุญดีสกุลโชค ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย

ดำเนินรายการโดย  ดร.ชัยชาญ  เจริญสุข   เลขาธิการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

          นอกจากนี้ยังได้ คุณฉัตรทิพย์  วีราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการรับประกันการส่งออกและการลงทุน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  มาร่วมบรรยายในเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้าของไทย ทั้งนี้ผู้ร่วมงานจะได้รับสิทธิในการได้รับวงเงินค่าธรรมเนียมในการทำประกันความเสี่ยง 30,000 บาทอีกด้วย  นายมาตยวงศ์ กล่าวเพิ่มเติม

          งานนี้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 12.30-16.30 . สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีเพียงลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่  https://event.nea.ditp.go.th   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-507-8120, 02-507-8145


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 02 ก.พ. 2561 เวลา : 13:02:52

19-01-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555