การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
ปตท.สผ. ได้รับรางวัลสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับดีเยี่ยม


 

 

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดย นายอนุสรณ์ วุฒิเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารอาคารและบริการธุรกิจเป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับมอบรางวัลสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2560 ระดับดีเยี่ยม จาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปตท.สผ. เป็นบริษัทแรกในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่ได้รับรางวัลระดับสูงสุดจากโครงการสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมอบให้แก่สำนักงานที่มีการจัดการประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้พลังงาน การใช้น้ำ การใช้ทรัพยากร และการป้องกันมลพิษ  รวมทั้งจะต้องมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ำ

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 05 ก.พ. 2561 เวลา : 19:46:56

18-12-2018
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555