การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
สธ.ร่วมกับกองแพทย์หลวง,กทม.จัดหน่วยแพทย์จิตอาสา 'งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว'


กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกองแพทย์หลวง สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จิตอาสา และอาสาสมัครสาธารณสุข  จัดหน่วยแพทย์จิตอาสา  ดูแลสุขภาพประชาชนงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว”  ระหว่างวันที่  8 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 ที่พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

 

 

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานฤดูหนาวอุ่นไอรัก คลายความหนาว”  ขึ้นระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 ที่พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี  โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดหน่วยแพทย์จิตอาสา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมกับหน่วยแพทย์กองแพทย์หลวง หน่วยแพทย์สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร จิตอาสา และอาสาสมัครสาธารณสุข ให้บริการทางการแพทย์แก่ ประชาชน นักท่องเที่ยว จิตอาสาที่ปฏิบัติงาน ทั้งการเจ็บป่วยทั่วไป เจ็บป่วยฉุกเฉิน การส่งต่อส่งกลับ 

โดยหน่วยแพทย์จิตอาสา เปิดให้บริการ 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ตั้งอยู่ด้านในสวนอัมพร กองแพทย์หลวง รับผิดชอบ  จุดที่ 2  อยู่ตรงประตูทางเข้าสนามเสือป่า กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบ และจุดที่ 3 ตั้งอยู่ในอาคาร 604  สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบ พร้อมเตรียมโรงพยาบาลใกล้เคียงไว้รับ ส่งต่อ 7 แห่ง ได้แก่ วชิรพยาบาล โรงพยาบาลกลาง  โรงพยาบาลมิชชั่น  โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี  โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประชาชนเจ็บป่วยสามารถเข้ารับบริการได้ หรือโทรสายด่วน 1669

  “ได้มอบให้ กรมการแพทย์  เป็นผู้ประสานงานหน่วยแพทย์จิตอาสา  ทำงานร่วมกันกับทีมแพทย์หลวง  ทีมแพทย์ของ กทม. มหาวิทยาลัยและภาคเอกชน เพื่อถวายงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ดูแลประชาชนของพระองค์ท่านให้ดีที่สุดนายแพทย์เจษฎา กล่าว


LastUpdate 06/02/2561 18:01:45 โดย : Admin

18-12-2018
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555