การค้า-อุตสาหกรรม
ห่วง 'บาทแข็ง-ขึ้นค่าแรง' ฉุดส่งออกปีนี้ลดเหลือ 3.5%


ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงขึ้นต่ำที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่เม.. 61 และการปรับตัวแข็งค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปลายปี 2560  จนถึงปัจจุบัน  ได้ส่งผลต่อการส่งออกของไทย 

 

 

โดย..กัณญภัค   ตันติพิพัฒน์พงศ์   ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศ (สรท.) กล่าวว่า  การส่งออกตลอดปี 2560 แม้จะโตถึง 9.9% มูลค่าการส่งออกถึง 236,694 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  โดยปี 2561 ทาง สรท.มองว่ายังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาได้ไม่ต่ำกว่า 5.5%   แต่คงต้องตามดูว่ายังมีปัจจัยเสี่ยงทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อการส่งออกของไทย  

 

 

ซึ่งผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทและการปรับขึ้นค่าแรง  อาจส่งผลให้สูญเสียรายได้จากการส่งออก ประมาณ 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 1.5% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด  ซึ่งอาจทำให้การส่งออกเติบโตลดลงเหลือ 3.5% ไม่ถึงเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ว่าจะขยายตัว 5.5% จากปี 2560 หรือมีมูลค่า 230,000 ล้านเหรียญสหรัฐ  ส่วนจีดีพีคาดว่าจะขยายตัว 4%  

 


 

ด้านนายวิศิษฐ์  ลิ้มลือชา  รองประธาน สรท. กล่าวว่า ความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกกับประเทศเพื่อนบ้านเริ่มถดถอย  หลังเผชิญปัญหาเงินบาทแข็งค่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจที่ไม่พึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ  โดยเฉพาะภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบมากสุด  โดยปี 2560 เงินบาทแข็งค่าไปแล้ว 11% และตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน เงินบาทแข็งค่าอีก 2.45%   ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้า  พบว่ามีเพียงค่าเงินของกลุ่มสหภาพยุโรป (อียู) อังกฤษ และมาเลเซียเท่านั้นที่แข็งค่ากว่าเงินบาท  นอกนั้นค่าเงินอ่อนกว่าเงินบาททั้งสิ้น   ซึ่งส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้า

 

 

ดังนั้นสรท. จึงมีข้อเสนอแนะที่สำคัญ  สำหรับการแก้ไขปัญหาจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและการแข็งค่าของเงินบาท   ประกอบด้วย  สรท.ขอเลื่อนการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอออกไป 1 ปี เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ไปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มทักษะแรงงานฝีมือขั้นสูง ขั้นกลาง ให้มีความเชี่ยวชาญในการเรียนรู้เครื่องจักรและเทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศ, สรท.ขอขยายเวลามาตรการช่วยเหลือด้วยการลดหย่อนภาษี SME 1.15 เท่า จากให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม..ไปจนถึงสิ้นปี ให้เพิ่มเติมออกไปเป็น 2 ปี จนถึง 31 .. 63, ลดเงินสมทบที่ผู้ประกอบการส่งออกต้องจ่ายให้กับประกันสังคมจาก 5% เหลือ 1-3% ในช่วงค่าเงินบาทมีความผันผวน ประกอบกับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ 5-22 บาท ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณ 1.6-7.0%,  รวมทั้งขยายเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่นำเข้าเครื่องจักรมาปรับปรุงและนำระบบดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการจัดการธุรกิจ จกาเดิม 3 ปี เป็นเวลา 5 ปี          

สำหรับผู้ประกอบการที่นำเข้าเครื่องจักร สำหรับส่งเสริมและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยเป็นการลงทุนในเครื่องจักรทุกประเภททั้งในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ขอให้นำมาหักค่าเสื่อมได้ 2 เท่า ของมูลค่าเครื่องจักรที่ลงทุน, ลดภาษีนำเข้า เครื่องจักรแขนกล (Robot) เหลือ 0-5% เป็นเวลา 1 ปี         

นอกจากนี้ รัฐบาลควรสนับสุน SME ด้วยการจัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนหรือแหล่งเงินทุนกู้ยืม Soft Loan โดยที่ไม่ต้องคืนเงินต้น ในช่วง Grace period ที่ยาวนานกว่าเงินกู้ปกติ เพื่อชดเชยในช่วงที่ปรับตัวกับค่าแรงและค่าเงินบาท, รัฐบาลต้องคุมต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการทั้ง Supply Chain เพื่อการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ไม่ใช่เพียงคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศเท่านั้น และรัฐบาลต้องมีการวางแผนล่วงหน้าและจัดทำแผนระยะยาวในการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ โดยการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในอนาคต ควรปรับให้สอดคล้องกับทักษะของแรงงาน โดยต้องมีใบประกาศรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานหรือมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของแรงงานไทย เป็นต้น          


LastUpdate 07/02/2561 10:05:05 โดย : Admin

19-01-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555