การค้า-อุตสาหกรรม
กรมพัฒน์ฯ ชวนกูรู 'เผยกึ๋น' บริหารร้านอาหารอย่างมืออาชีพไม่ใช่เรื่องยาก...แค่มีตัวช่วยที่ดี


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมหลักสูตร ‘ร้านอาหารมืออาชีพ’ ให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 11.43 ล้านคน ต่อยอดการพัฒนาทักษะของผู้มีรายได้น้อยและประชาชนที่ได้รับการฝึกฝนอาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหรือบุคคลที่มีทักษะด้านการทำอาหาร เพิ่มความรู้ด้านการเริ่มต้นประกอบธุรกิจร้านอาหารแบบง่ายๆ ให้สามารถเริ่มต้นหรือยกระดับธุรกิจร้านอาหารตามหลักการดำเนินธุรกิจ โดยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง การคิดต้นทุน การบริหารจัดการ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเบื้องต้น และเรียนรู้กรณีศึกษาจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

 

 

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งดำเนินการตามนโยบายโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยที่ได้ลงทะเบียนจำนวน 11.43 ล้านคน สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้อย่างยั่งยืน ในการต่อยอดการพัฒนาทักษะของผู้มีรายได้น้อยและประชาชนที่ได้รับการฝึกฝนอาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หรือบุคคลที่มีทักษะด้านการทำอาหาร โดยกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ร้านอาหารมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นการเพิ่มความรู้ด้านการเริ่มต้นประกอบธุรกิจร้านอาหารแบบง่ายๆ ให้สามารถเริ่มต้นหรือยกระดับธุรกิจร้านอาหารตามหลักการดำเนินธุรกิจ โดยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง การคิดต้นทุน การบริหารจัดการ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเบื้องต้น และเรียนรู้กรณีศึกษาจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้ ร้านอาหาร เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูง ซึ่งการดำเนินธุรกิจร้านอาหารไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว แต่ก็มีรายละเอียดมากมายที่ควรให้ความสำคัญ เพราะถือเป็นธุรกิจที่มีอัตราความเสี่ยงต่อการล้มเหลวค่อนข้างสูง เนื่องจากขาดการจัดทำแผนธุรกิจ (Business plan) ก่อนหรือแม้แต่ขณะทำร้าน จึงทำให้ประสบปัญหาขาดทุนจนทำให้ต้องปิดกิจการลง

การทำธุรกิจโดยขาดการวางแผน เหมือนกับการเดินไปหาเป้าหมายโดยขาดเข็มทิศนำทาง เจ้าของธุรกิจมักลืมไปว่า การที่ร้านอาหารจะเป็นที่รู้จัก ขายได้ และสำคัญที่สุดคือมีกำไร นอกเหนือจากแค่อาหารอร่อย ตกแต่งร้านสวยแล้ว ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตลาด คู่แข่ง ต้นทุนวัตถุดิบ และการลงทุนฯ การเขียนรายละเอียดทุกอย่างและแบ่งแยกหมวดหมู่จะทำให้เห็นภาพรวมธุรกิจชัดเจนขึ้น จะทำให้เห็นปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อการเปิดกิจการ นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องนำกลยุทธ์ในเรื่องอื่นๆ เข้ามาผสมผสานในการดำเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องลงตัวด้วย

การอบรมหลักสูตรนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะวิชาชีพที่จะนำไปสู่การสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าสู่การมีอาชีพอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามมา

อธิบดี กล่าวทิ้งว่ากรมฯ ยังมีแผนจัดอบรมอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรร้านเสริมสวยมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรจากโรงเรียนเสริมสวยคุณโจ สถาบันการเสริมสวยชื่อดังเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และหลักสูตรแม่บ้านมืออาชีพ ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2561  ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัฒนาสถาบันการค้า กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5970 สายด่วน 1570 โทรสาร 0 2547 5957 อีเมลassociation3187@gmail.com


LastUpdate 09/02/2561 16:54:15 โดย : Admin

18-02-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555