วิทยาศาสตร์
กระทรวงวิทย์ฯ ชู 'ย่านนวัตกรรม' ขับเคลื่อน 'ไทยแลนด์ 4.0' แถลงข่าวจัดงาน District Summit 2018


กระทรวงวิทย์ฯ แถลงจัดงาน District Summit 2018  งานที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาเมืองและการพัฒนาธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0  พร้อมเผยแผนพัฒนาย่านนวัตกรรมครั้งแรกในงาน  ชูย่านนวัตกรรมช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศ  ในงานอัดแน่นด้วยความรู้จากกูรูชื่อดังด้านการพัฒนาเมือง ที่พร้อมให้เจาะลึกทุกประเด็น  ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ

 


 

ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในงานแถลงข่าวการจัดงาน “District Summit 2018” ว่าปัจจุบันนวัตกรรมเป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกและสามารถช่วยทวีความเจริญเติบโตของประเทศได้อย่างรวดเร็ว กระทรวงวิทย์ฯ จึงได้ผลักดัน โครงการย่านนวัตกรรม เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจและดำเนินชีวิตอย่างสะดวกสบาย รองรับการเติบโตของนวัตกร ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และสตาร์ทอัพให้รวมกลุ่มกันเป็นคลัสเตอร์ก่อให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างมหาศาล ซึ่งนวัตกร กลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและนำพาประเทศไทยเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริง ย่านนวัตกรรมจะเป็นพื้นที่สำหรับทดลองธุรกิจใหม่ๆ และเป็นแหล่งงานรองรับธุรกิจในอนาคตของประเทศไทย เช่น Data engineers, IOT designers, Market research analyst, Application developer, Financial adviser เป็นต้น โดยใช้พื้นที่เศรษฐกิจภายในเมืองซึ่งมีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐลงทุนไว้แล้ว และดึงเอกลักษณ์ทั้งในเชิงวิถีชีวิต การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและองค์ความรู้จากหน่วยงานทุกภาคส่วน มาเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นวัตกรได้ผลิตและใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าธุรกิจและเพิ่มคุณภาพชีวิต ดังนั้นย่านนวัตกรรมนี้จะเป็นตัวเชื่อมเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตตั้งแต่ระดับย่านไปจนถึงระดับประเทศ

 


 

ในปีที่ผ่านมากระทรวงวิทย์ฯ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายร่วมกันศึกษาและพัฒนาย่านนวัตกรรม 11 พื้นที่ ได้แก่ 

ย่านนวัตกรรมในกรุงเทพฯ 7 ย่าน ได้แก่ โยธี  ปทุมวัน  คลองสาน  รัตนโกสินทร์ กล้วยน้ำไท ลาดกระบัง ปุณณวิถี และ 

ย่านนวัตกรรมในภาคตะวันออก 4 ย่าน ได้แก่ บางแสน ศรีราชา พัทยา อู่ตะเภา-บ้านฉาง 

 

 

ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ได้ขึ้นอันดับ 1 เมืองที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพในเอเชีย และเป็นอันดับ 7 ของโลก จึงมีแผนขยายการพัฒนาย่านนวัตกรรมอีก 4 พื้นที่ซึ่งอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ด้วย และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชน ภาคธุรกิจต่างๆ ได้เข้าใจและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในขับเคลื่อนประเทศไทย จึงได้จัดงาน District Summit 2018 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ กรุงเทพฯ งานนี้จะช่วยจุดประกายความคิด ไอเดียด้านประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบันและการขับเคลื่อนเมืองด้วยนวัตกรรมสร้างความเจริญเติบโตให้กับประเทศ

 


 

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [สนช.] กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า งาน “District Summit 2018” จะเป็นพื้นที่พบปะบุคลากรผู้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญเติบโตของเมืองทั้งผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ นักพัฒนาที่ดิน เอกชนรายใหญ่ และภาคประชาชน ผู้มีส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง นับเป็นครั้งแรกๆ ของประเทศไทยที่ได้รวบรวมเครือข่ายผู้พัฒนาเมืองมาพบปะพูดคุยกัน 

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม 3 ส่วน ได้แก่ 

1.งานประชุมสัมมนา (CONFERENCE “Innovation in the City”) 

เป็นเวทีสร้างองค์ความรู้แบ่งปันประสบการณ์ด้านนวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area-base innovation) สู่การพัฒนาเมือง อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่ตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.นิทรรศการ (EXHIBITION “Innovation and the Solution”) 

นำเสนอแผนพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทย การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาบริหารจัดการเมือง 

3.โครงการประกวดออกแบบย่านนวัตกรรม (CONTEST : YOTHI INNOVATION DISTRICT DESIGN CONTEST: MEDICAL & HEALTH INNOVATION HUB”) 

เป็นเวทีสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม ทั้งในมิติกายภาพ เศรษฐกิจ และเครือข่าย ภายใต้แนวคิดย่านนวัตกรรมโยธี ศูนย์กลางทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

 

 

ดร.พันธุ์อาจฯ ยังกล่าวแนะนำไฮไลท์ของงานว่า จะเป็นครั้งแรกของประเทศในการเปิดตัวย่านนวัตกรรมของประเทศ  นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองระดับโลกที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการธุรกิจของโลกมาให้ความรู้และร่วมงาน District Summit 2018 จาก 5 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส สเปน ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ เช่น Mr. Lawrence Morgan ผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมการลงทุนชั้นนำระดับโลก ประสบความสำเร็จด้านการจัดโครงการสตาร์ทอัพกลุ่ม Fin-Tech ให้กับบริษัทเอกชนรายใหญ่ทั่วโลก Mr. Alberto Martin ผู้เชี่ยวชาญด้าน Smart City เป็นวิทยากรจากงาน Smart City Expo World Congress นอกจากนี้ยังมีวิทยากรอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ขอเชิญชวนทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ฟรี)  ได้ที่  www.zipeventapp.com/e/district-summit-2018 และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.nia.or.th/districtsummit/

 

 

 

 

 

 

ดร.สุวิทย์ฯ กล่าวทิ้งท้ายเชิญชวนทุกคนมางาน District Summit 2018 ว่า  ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เป็นผู้อยู่อาศัยในย่าน สตาร์ทอัพ นักลงทุน นักพัฒนาที่ดิน สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการธุรกิจ คุณคือส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความเจริญเติบโตได้และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาย่านนวัตกรรมที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ถ้าโดนบ่านว่าทำไมไม่เห็นมีรูปเลย มีแต่รูปหลับตา อ้าปาก ถ่างขา สดุดหมาข้างทาง...แล้วโดนด่า แนะนำว่า ไปถ่าย ช้าง ม้า วัว ควายกัน เหอะ 55..สายนี้ ดูแล้วเหมือนสิงยากขึ้นทุกวันนะแก 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 09 ก.พ. 2561 เวลา : 21:00:37

20-03-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555