ข่าวประชาสัมพันธ์
ขบ.เชิญชวน ผู้ประกอบการขนส่ง ยื่นคำขออนุญาตประกอบการ เดินรถโดยสารประจำทางหมวด 4 ภายในจังหวัดสุโขทัย


นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอผู้ประกอบการที่สนใจยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทางหมวด 4 ในจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งสิ้น       8 เส้นทาง ดังนี้ สายที่ 1191() สุโขทัย-ตาลเตี้ยศรีสำโรง, สายที่ 1161() สุโขทัยบ้านคุยประดู่, สายที่ 1163() สุโขทัย-สวรรคโลก, สายที่ 1163() ศรีสำโรงสวรรคโลก, สายที่ 2257 ศรีสำโรงบ้านเขาดิน, สายที่2367 สุโขทัย - บ้านเสลี่ยม, สายที่ 2506 สุโขทัยบ้านหลุม, สายที่ 2507 สุโขทัย-ปากพระ- คีรีมาศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการและมีความปลอดภัย โดยเปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม     ถึง 8 มีนาคม 2561

 

 

 

 

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน ทั้งนี้ได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินรถทั้ง 8 เส้นทางไว้อย่างชัดเจนทั้งด้านเส้นทางการเดินรถ ลักษณะรถ จำนวนรถที่ใช้ จำนวนเที่ยวการเดินรถต่อวัน และอัตราค่าโดยสาร โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งพร้อมแผนการบริหารจัดการเดินรถ เพื่อประกอบการพิจารณา ได้แก่ สภาพของรถ การเป็นเจ้าของรถ แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม แผนการให้บริการ แผนการจัดการเดินรถ แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร ฐานะความมั่นคงของผู้ขอประกอบการ และต้องพร้อมให้เข้าตรวจสอบสถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ จุดพักรถต้นทางและปลายทางตามแผนที่นำเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการที่มีความเหมาะสมหรือสมควรได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ทั้งนี้ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจ ขอทราบรายละเอียดการยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย โทร. 0-55-612-731 ต่อ14 ในวันและเวลาราชการ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้าย


LastUpdate 13/02/2561 19:08:31 โดย : Admin

17-02-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555