การตลาด
ABM ลงนามสัญญาร่วมทุน FANCY ประกอบกิจการโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellets)


 

 

นางณัชปภา ควรสถาพร (คนที่ 2 จากขวารองประธานกรรมการ นางสาวธิญาดา ควรสถาพร (คนที่ 3 จากขวากรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) “ABM” เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาร่วมทุนกับบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) “FANCY” เพื่อประกอบกิจการโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellets) โดยผลิตจากวัตถุดิบตามธรรมชาติ เช่น ขี้เลื่อย ขี้กบ และเศษไม้ต่างๆ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีนายวิชัย ตันพัฒนรัตน์ (คนที่ 3 จากซ้าย)กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายอธิวัฒน์ ทรงรัศมีพัฒน์ (คนที่ 2 จากซ้าย)รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)“FANCY” เข้าร่วมลงนาม อาคารสำนักงาน บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆนี้


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 14 ก.พ. 2561 เวลา : 14:12:30

17-02-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555