หุ้นทอง
บลจ.ทิสโก้ชี้ตลาดหุ้นจีนยังถูก - เงินทุนต่างชาติไหลเข้า จับจังหวะออกกอง ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2


บลจ.ทิสโก้ชี้หุ้นทั่วโลกยังผันผวนตลอดปี แนะจับจังหวะลงทุน - เชียร์ตลาดเอเชีย โดยเฉพาะจีนหลังมีปัจจัยบวกเงินทุนต่างชาติไหลเข้า สร้างโอกาสการลงทุนเสนอขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2 เริ่ม IPO 15-21 .. 61 นี้  

 

 

 

นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan, Head of Marketing and Wealth Advisory, Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset Management Co., Ltd.) กล่าวว่า การปรับฐานของตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งสัญญาณเตือนว่าการลงทุนในปี 2561 จะมีความผันผวนมากกว่าปีก่อนหน้า แม้ตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศหลักจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งพร้อมๆ กัน และแม้อัตราเงินเฟ้อจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่กำไรบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกยังคงเติบโต ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้หนุนให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นจนทำจุดสูงสุดใหม่ ขณะเดียวกันก็มีปัจจัยที่จะสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนรออยู่ข้างหน้า เช่น สภาพคล่องการเงินส่วนเกินจะค่อยๆ ลดลง ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจะเข้ามากระทบตลาดเป็นช่วงๆ เป็นเหตุให้ตลาดหุ้นต่อจากนี้ยังคงปรับขึ้นและลงในลักษณะผันผวนต่อไป การลงทุนจึงต้องอาศัยการจับจังหวะที่เหมาะสม พร้อมทั้งพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของหุ้นเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี

ในช่วงที่ตลาดหุ้นปรับฐานและผันผวน บลจ.ทิสโก้เห็นโอกาสและมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชีย โดยเฉพาะตลาดหุ้นจีน เนื่องจากราคาหุ้นยังถูกและปรับขึ้นน้อยเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นอื่นๆ ในภูมิภาคที่ดัชนีทยอยปรับขึ้นจนทำจุดสุงสุดใหม่และหลายตลาดเพิ่มขึ้นจนระดับราคาใกล้กับช่วงที่มีวิกฤติเศรษฐกิจ 2551 นอกจากนี้ ตลาดหุ้นจีนมีประเด็นเชิงบวกจากกระแสเงินทุนไหลเข้าหลังจากตลาดหุ้นจีนถูกนับอยู่ในดัชนี MSCI นักลงทุนต่างชาติจึงต้องทยอยซื้อเพื่อบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน และยังมีปัจจัยบวกจากการเชื่อมตลาดหุ้นเซินเจิ้นและฮ่องกงเข้าด้วยกันทำให้ตลาดมีขนาดใหญ่ขึ้นสร้างความน่าสนใจการลงทุนนายสาห์รัชกล่าว 

ดังนั้น เพื่อเป็นการจับจังหวะการลงทุนให้กับลูกค้า บลจ.ทิสโก้ได้เสนอขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2 ซึ่งเป็นทริกเกอร์ฟันด์หุ้นจีนกองทุนที่ 2 ที่ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการที่ 5% ภายในระยะเวลา 5 เดือน หรือ เวลาใดเวลาหนึ่งหลังจากเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ ซึ่งการกำหนดเป้าหมาย 5% ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนของกองทุน ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนแรก ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ และเป้าหมายดังกล่าวเป็นเป้าหมายก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เปิดเสนอขายครั้งแรกวันที่ 15-21 .. 61 

 

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2 (ความเสี่ยงระดับ 6) มีมูลค่าโครงการ  2,000 ล้านบาท มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท เน้นลงทุนในหุ้นจีนผ่านกองทุนอีทีเอฟ Hang Seng H-Share Index ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนี Hang Seng China Enterprises  อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักจะลงทุนในหุ้นของบริษัทจีน ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของทั้งประเทศจีนและประเทศฮ่องกง ผู้ลงทุนควรศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจึงมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้สนใจลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 4


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 14 ก.พ. 2561 เวลา : 14:23:29

17-02-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555