การค้า-อุตสาหกรรม
'พาณิชย์' ระดมกุนซือภาคเอกชน มีแผนช่วย SMEs รุกคืบสร้างฐานการผลิตและตลาดร่วม CLMV


นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปี 2561 กระทรวงพาณิชย์ได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในตลาด CLMV และคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจด้านตลาดอาเซียนพร้อมให้บุคลากรรุ่นใหม่จากกรมต่างๆ มาช่วยงาน  เพื่อพิจารณาแนวทางใหม่ๆในการดำเนินการบุกตลาดอาเซียนเชิงรุก ซึ่งการดำเนินการขับเคลื่อนการค้าการลงทุนของไทยกับต่างประเทศ  ในกรอบของกระทรวงพาณิชย์มีกลไกดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว คือ คณะทำงานสานพลัง  ประชารัฐด้านการส่งเสริมการค้า ธุรกิจบริการ และการลงทุนในต่างประเทศ (D4)

 

 

โดยแผนการดำเนินงานของคณะทำงาน D4 เพื่อมุ่งเน้นการเชื่อมโยงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อการสร้างฐานการผลิตและตลาดร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางของประเทศไทยในอนุภูมิภาค นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชนรายใหญ่ที่ลงทุนในต่างประเทศมาเป็นที่ปรึกษาประจำภูมิภาค (Regional Advisors) เพื่อให้ความช่วยเหลือ SMEs ขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ” นายสนธิรัตน์กล่าวเสริม

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับตลาดอาเซียนภายใต้กลไกต่างๆของกระทรวงพาณิชย์เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเสริมกันและกันในภาพรวม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้รับมอบหมายให้จัดประชุมเพื่อให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้านตลาด CLMV (นายชนิตร ชาญชัยณรงค์) และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจด้านตลาดอาเซียน หรือMr. อาเซียน (ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์-นางสาวอรุณี พูลแก้ว) ได้พบหารือกับประธานร่วมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ D4 (ภาคเอกชน) ที่ปรึกษาประจำภูมิภาคอาเซียน (Regional Advisor) ประธานสภาธุรกิจไทยกับแต่ละประเทศ CLMV และธนาคารพาณิชย์ของไทย เพื่อหารือการบูรณาการยุทธศาสตร์และแผนงานตลาดอาเซียน โดยมุ่งเน้น CLMV และรวมถึงการประชุมระหว่าง Regional A-dvisors ของกระทรวงพาณิชย์ประจำภูมิภาคต่างๆ กับ Mr. ต่างๆ (Mr. China/ Mr. ASEAN เป็นต้นที่กระทรวงพาณิชย์แต่งตั้ง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน  ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 – 11.30 . ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 

 

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 19-26 กุมภาพันธ์ 2561 จะมีการประชุมทูตพาณิชย์จากทั่วโลก เพื่อรับมอบนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ซึ่งจะมีการนำเสนอแผนผลักดันการส่งออกเชิงรุกรายภูมิภาคและในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีงานแสดงสินค้าอัญมณีฯ (Bangkok Gems and Jewelry Fair) ครั้งที่ 61 ที่ศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานีด้วย


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 14 ก.พ. 2561 เวลา : 15:16:02

17-02-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555