คุณภาพชีวิต
'วันมาฆบูชา' ชวนคนไทย ฝึกเจริญสติ ลดเครียด ลดเสี่ยงโรคซึมเศร้า


กรมสุขภาพจิต ถือโอกาส วันมาฆบูชา เชิญชวนคนไทยหันมาฝึกเจริญสติป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ลดเครียด ลดเสี่ยงโรคซึมเศร้า เนื่องจากปัญหาเหล่านี้ กำลังคุกคามคุณภาพชีวิตของคนไทย เป็นผลให้เกิดปัญหาการทำร้ายตนเอง ทำร้ายผู้อื่น ปัญหาความรุนแรง และพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคม ดังที่ปรากฏเป็นข่าวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผู้รับบริการในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตแบบไปกลับในปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4

 

 

..นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต   เปิดเผยว่า ปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาสำคัญของคนในโลกปัจจุบัน คนเป็นโรคเครียด โรคซึมเศร้ากันมาก ตัวเลขขององค์การอนามัยโลก พบว่า มีคนเป็นโรคซึมเศร้า 350 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งถือว่ามาก สำหรับประเทศไทย ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพจิตที่เพิ่มมากขึ้นนอกจากเหตุการณ์และพฤติกรรมบุคคล ที่ปรากฏเป็นข่าวรุนแรง ต่อเนื่องแล้ว จากสถิติผู้รับบริการในหน่วยงานสังกัด กรมสุขภาพจิต พบผู้รับบริการแบบไปกลับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4  ในขณะที่ผู้ป่วยใน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 ในปีที่ผ่านมา ซึ่งต่อการป้องกันแก้ไขปัญหานี้ พบว่าทั่วโลกได้หันมาให้ความสำคัญ และแสวงหาศาสนาเป็นที่พึ่งมากขึ้น มีข้อมูลยืนยันว่าชาวตะตกเริ่มสมาทานพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ศึกษาหลักธรรมและนำมาแก้ปัญหาวิกฤตโลกที่เกิดขึ้นจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งในทางการแพทย์ก็สอดคล้องกันคือ ถ้าลดสิ่งเหล่านี้ สุขภาพจิตก็จะดี โรคภัยไข้เจ็บก็จะลดลง  สำหรับคนไทยที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีต้นทุนพื้นฐานทางด้านจิตใจที่ดี แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงทำให้บางครั้งอาจมองข้ามความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาไปบ้าง ดังนั้นจึงขอเชิญชวนคนไทย ถือโอกาส วันมาฆบูชาปีนี้ หันมาให้ความสำคัญกับฝึกเจริญสติ เพื่อการดูแลสุขภาพจิต สุขภาพกายของตนเอง

 

 

การเจริญสติ เพื่อการดูแลสุขภาพจิต สุขภาพกาย อาจเริ่มจากการเจริญสติเพื่อเอาชนะเครียดก่อน เพราะความเครียดเล็กๆ น้อยๆ ที่สะสมในแต่ละวันเป็นอันตรายต่อร่างกาย ทำลายระบบภูมิคุ้มกันและสมอง หากปล่อยไว้จะเป็นต้นเหตุของปัญาหาสุขภาพจิต และโรคทางจิตเวชที่รุนแรงขึ้น   จึงขอแนะนำวิธีฝึกสติอย่างง่ายเพื่อลดความเครียดในชีวิตประจำวัน ดังนี้ 1)กินอย่างมีสติ  โดยรับรู้และสัมผัสรสชาติที่แท้จริงของอาหาร เมื่อรับรู้ว่ากำลังกินอะไรเข้าไปบ้าง จะช่วยให้เราไม่กินมากเกินไป และยังเลือกกินอาหารที่มีคุณภาพมากขึ้น 2)ชำระกายชำระใจ โดยระหว่างอาบน้ำให้สำรวจตัวเองว่าเราว้าวุ่นคิดถึงใครหรือสิ่งใดบ้าง อาจช่วยให้จัดการกับปัญหาที่รบกวนจิตใจได้ จากนั้นให้มุ่งความสนใจไปยังความรู้สึกขณะอาบน้ำ เพียงเท่านี้ก็เริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างมีชีวิตชีวา 3)อยู่กับงานที่ทำ ลองทำกิจกรรมที่เราทำเป็นประจำให้ช้าลงหรือลองทำในรูปแบบอื่น เช่น ถ้าปกติเริ่มแปรงฟันจากด้านหน้า ให้ลองแปรงจากด้านในดู แล้วรับรู้ประสาทสัมผัสต่างๆ ผ่านกิจกรรมนั้น อาจช่วยให้คุณค้นพบช่วงเวลาที่หายไปในแต่ละวัน ซึ่งอาจเป็นช่วงเวลาสำคัญของชีวิต 4)รู้จักขอบคุณ มีสติรับรู้และยินดีกับสิ่งดีๆ ที่อยู่รอบตัว จะช่วยสร้างความรู้ด้านบวกและเชื่อมโยงเราเข้ากับบุคคลรอบข้างทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก 5)อยู่กับสิ่งดีๆ อย่างมีสติ พยายามจดจำกับสิ่งดีๆ ในแต่ละวันเพียง 2-3 วินาที ระบบความทรงจำจะบันทึกสิ่งนั้นไว้ อาจรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่ามากขึ้น.


LastUpdate 28/02/2561 21:39:01 โดย : Admin

16-12-2018
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555