คุณภาพชีวิต
กรม สบส.จัดกิจกรรม Check In for Good Health


 

 

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการสำนักบริหาร ร่วมเปิดโครงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ในกิจกรรม Check In For Good Health เพื่อสร้างวัฒนธรรมการออกกำลังกาย กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรักสุขภาพของตัวเองและหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ ปรับพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ลดการเจ็บป่วยด้านร่างกายและสุขภาพจิต  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ในองค์กร

 

 

 โดยกิจกรรมจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนรวม ผสมผสานไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทำงานมีการทดสอบความแข็งแรง 3 ด้าน คือ ด้านความแข็งแรงของหัวใจและปอด ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความแข็งแรงของข้อเข่า เป็นต้น


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 03 มี.ค. 2561 เวลา : 17:31:18

16-12-2018
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555