ซีเอสอาร์-เอชอาร์
ธนาคารกรุงเทพ เยี่ยมให้กำลังใจบำรุงขวัญทหารผ่านศึก ตำรวจ และอาสาสมัคร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


 

 

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมผู้ป่วยทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครที่บาดเจ็บหรือพิการ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่และเสียสละเพื่อประเทศชาติ ที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทหารผ่านศึก พร้อมมอบเงินของขวัญ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน การแสดงชุด รำถวายพระพรจากนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และกิจกรรมสันทนาการจากผู้บริหารและพนักงานธนาคาร เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วย

 

 

โดยมี นายแพทย์อัครา พงคพนาไกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ร่วมให้การต้อนรับนับเป็นกิจกรรมที่ธนาคารได้ยึดเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลามากกว่า 14 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 03 เม.ย. 2561 เวลา : 12:11:27

19-03-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555