ซีเอสอาร์-เอชอาร์
กรุงศรีมอบ 73 ทุนการศึกษาในโอกาสครบรอบ 73 ปี


 

 

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในโอกาสครบรอบ 73 ปี แห่งการก่อตั้งธนาคาร แก่เยาวชนจากโรงเรียน สถานสงเคราะห์ และมูลนิธิต่างๆ รวม 7 แห่ง จำนวน 73 ทุน สะท้อนถึงพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและเจตนารมณ์ของธนาคารในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 03 เม.ย. 2561 เวลา : 16:55:54

19-03-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555