อสังหาริมทรัพย์
กคช. เปิดศูนย์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยครบวงจร


กคช.เดินหน้าสู่ Thailand 4.0 เปิดศูนย์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัย หวังให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย แบบครบวงจร

 


 

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ต้องการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยและบริการงานขาย (NHA INNOVATION CENTER) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านนวัตกรรมของที่อยู่อาศัยในด้านการก่อสร้าง การออกแบบ การตลาด การเงิน การจัดการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยของกคช.ได้ง่าย จึงได้ประสานงานมายังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อขอใช้อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ห้วยขวาง จัดตั้งเป็นศูนย์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยและบริการงานขาย เนื่องจากอยู่ในทำเลที่ตั้งแหล่งชุมชนและสะดวกต่อการเดินทาง ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเห็นควรให้กคช.ได้ใช้อาคารแห่งนี้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

 


 

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยและบริการงานขาย ว่า ต้องการปรับภาพลักษณ์องค์กรให้ทันสมัยเป็นการเคหะแห่งชาติ 4.0 “โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจประชาชนสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลซึ่งจะขับเคลื่อนประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์ของการเคหะแห่งชาติ .. 2560 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพในการตอบสนองลูกค้ากลุ่มใหม่ ขยายฐานลูกค้าและตลาด จึงมีแนวคิดจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยและบริการงานขาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย ได้อย่างเท่าเทียมกันแบบครบวงจร โดยจัดสรรพื้นที่ออกเป็น 6 ส่วน 

 


 

ได้แก่ ส่วนที่ 1 พื้นที่บริการงานขายแบบ ONE STOP SERVICE ซึ่งประชาชนสามารถเลือกชมโครงการและทำเลผ่านระบบการให้บริการค้นหาบ้านว่างพร้อมขาย และจองบ้านออนไลน์ (Smart Device) ผ่าน http://house.nha.co.th รวมทั้งวางเงินจองและทำสัญญาได้ทันที

 

 

ส่วนที่ 2 พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยที่เกี่ยวข้อง เช่น งานวิจัยบ้านผู้สูงอายุ บ้านประหยัดพลังงาน แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling : BIM) ระบบก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูป และโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

 

 

ส่วนที่ 3 พื้นที่จัดแสดงห้องตัวอย่างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 1 อาคารแปลง G ขนาดพื้นที่ห้อง 33 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องนอน พื้นที่เอนกประสงค์ ส่วนทำอาหาร และห้องน้ำ ส่วนที่ 4 ห้องประชุมสัมมนารองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ 60 - 80 คน ซึ่งจะเป็นที่แถลงข่าวการดำเนินงานต่างๆ ของกคช. รวมทั้งรายงานผลดัชนีเศรษฐกิจชุมชน ส่วนที่ 5 ที่ทำการสำนักงานเคหะชุมชนห้วยขวาง และส่วนที่ 6 พื้นที่ส่วนบริการร้านค้าและร้านอาหาร ซึ่งจะเปิดให้บริการทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 .


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 เม.ย. 2561 เวลา : 11:48:49

19-01-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555