การค้า-อุตสาหกรรม
พาณิชย์แจ้งข่าวดี ออสเตรเลียเตรียมปรับลดอายุการใช้งานรถยนต์ และยกเลิกภาษีนำเข้ารถยนต์ใหม่ ในปี 62-63


นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย ได้รายงานถึงโอกาสการส่งออกรถยนต์ของไทยไปยังตลาดออสเตรเลีย โดยรัฐบาลออสเตรเลียกำลังพิจารณายกเลิกภาษีนำเข้ารถยนต์ใหม่ เพื่อให้รถยนต์ที่มีสมรรถนะที่ดีและมีความปลอดภัยในระดับราคาที่ชาวออสเตรเลียสามารถซื้อได้ เพื่อสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยจะเสนอในแผนปีงบประมาณ 2562-63

 

 

โดยในการพิจารณาข้อเสนอดังกล่าว มีความเห็นจากสมาคม Australian Automobile Association (AAA) ที่ขอให้ภาครัฐพิจารณาปรับลดอายุการใช้งานของรถยนต์ทั่วประเทศลงเพื่อความปลอดภัย ลดการบาดเจ็บ และเสียชีวิตของผู้ขับขี่บนท้องถนน และลดระดับมลพิษในอากาศ กรมฯ ชี้ไทยมีโอกาสส่งออกรถยนต์ไปออสเตรเลียได้เพิ่มขึ้น หลังรัฐบาลออสเตรเลียเตรียมพิจารณาอนุมัติแผนปรับโดยปัจจุบันอายุการ  ใช้งานรถยนต์ในออสเตรเลียเฉลี่ย 10 ปี หากลด 1 ปี จะช่วยชีวิตผู้ขับขี่เพิ่มขึ้น 1,300 ราย

ขณะเดียวกัน สมาคม AAA ยังได้เสนอให้ยกเลิกภาษีนำเข้ารถยนต์ 5% และภาษีรถยนต์หรู 33%  แม้จะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์มูลค่า 2.1 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย และภาษีรถยนต์หรู มูลค่า 2.8 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย แต่จะช่วยให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณมูลค่ากว่า   3.3 พันล้านเหรียญออสเตรเลียในการจัดการกับอุบัติเหตุบนท้องถนนและลดระดับการปล่อยมลพิษในอากาศ

ทั้งนี้ รัฐบาลออสเตรเลียเห็นด้วยกับข้อเสนอของสมาคม AAA เพราะก่อให้เกิดความคุ้มค่าและประหยัดงบประมาณ เมื่อเทียบกับการสูญเสียรายได้ของรัฐบาล เนื่องจากรถยนต์รุ่นใหม่ๆ จะมีการติดตั้งเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นอุปกรณ์มาตรฐานภายในรถยนต์ โดยเฉพาะระบบควบคุมความเร็ว ระบบควบคุมทิศทางการเดินรถในช่องจราจร ระบบเตือนการเข้าใกล้รถคันอื่น และระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ 

หากรัฐบาลออสเตรเลียพิจารณาอนุมัติแผนการปรับลดอายุการใช้งานรถยนต์ และยกเลิกภาษีนำเข้ารถยนต์จริง จะเกิดประโยชน์ต่อไทยในการส่งออกรถยนต์ไปยังออสเตรเลียได้เพิ่มขึ้น เพราะราคารถยนต์ใหม่จะถูกลง กระตุ้นให้เกิดความต้องการซื้อรถยนต์คันใหม่ และจะทำให้มีความต้องการนำเข้าจากไทย ซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งนำเข้าอันดับ 2 รองจากญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นนางจันทิรากล่าว

อย่างไรก็ตาม ไทยอาจจะได้รับผลกระทบบ้าง โดยเฉพาะการส่งออกชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ เพราะหากชาวออสเตรเลียหันไปซื้อรถยนต์ใหม่กันมากขึ้น แทนการซ่อมแซมและใช้งานรถเก่า ก็จะทำให้การนำเข้าชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์จากไทย ซึ่งเป็นแหล่งนำเข้าอันดับ 4รองจากสหรัฐฯ จีน และญี่ปุ่นลดลงได้ แต่ในด้านการส่งออกอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์เพื่อความปลอดภัย คาดว่า ไทยจะยังคงส่งออกได้เพิ่มขึ้น 
เพื่อรองรับการนำไปใช้กับรถยนต์ใหม่

สำหรับสถิติการส่งออกสินค้ารถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทย ไปยังตลาดโลก ปี 2560 มีมูลค่า 914,388 ล้านบาท ส่งออกไปยังตลาดหลักได้แก่ อันดับ 1.ออสเตรเลีย 2.ฟิลิปปินส์ 3.อินโดนีเซีย      4.ญี่ปุ่น 5.จีน  ทั้งนี้ ตลาดออสเตรเลียมีความสำคัญเป็นอันดับ 1 โดยมูลค่าสินค้ารถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สูงถึง 196,135 ล้านบาท (สัดส่วน 21%) ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้น 6.8% จากปี 2559


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 10 เม.ย. 2561 เวลา : 10:48:58

20-03-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555