การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
สธ. พร้อมส่งข้อมูล 'กองทุนเสมาฯ' ตามที่ ศธ. ขอเพิ่มเติม


กระทรวงสาธารณสุข กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลการรับเงินกองทุนเสมาฯตามที่กระทรวงศึกษาธิการขอเพิ่มจากที่ส่งข้อมูลปีการศึกษา 2555 – 2561 ไปให้แล้ว โดยก่อนปี 2553 ยังไม่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และไม่มีการโอนเงินทุนเข้าวิทยาลัยพยาบาล

 

 

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรวบรวมข้อมูลทั้งหมดในการรับทุนเสมาฯ ของนักศึกษาพยาบาล เพื่อส่งมอบเพิ่มเติมให้แก่กระทรวงศึกษาธิการตามที่ได้ประสานมา ซึ่งก่อนหน้านี้มีการส่งข้อมูลช่วงระหว่างปีการศึกษา 2555 – 2561 ไปให้แล้ว โดยจะมีข้อมูลของนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีที่ยังไม่ได้รับเงินจากกองทุนเสมาฯ และบัญชีการโอนเงินจากกองทุนเสมาฯ เข้าบัญชีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแต่ละแห่ง เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการนำไปตรวจสอบว่าตรงกับที่มีการจ่ายออกมาจากกองทุนหรือไม่อย่างไร

ทั้งนี้ ก่อนปี 2553 กระทรวงสาธารณสุข ยังไม่ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และไม่มีการโอนเงินทุนเข้าวิทยาลัยพยาบาล โดยนักศึกษากองทุนเสมาฯ จะนำเงินมาชำระค่าเล่าเรียนเอง อย่างไรก็ตาม หากกระทรวงศึกษาธิการ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอความร่วมมือมา กระทรวงสาธารณสุขก็ยินดีให้ข้อมูล 

สำหรับข้อมูลปีการศึกษา 2555 – 2561 มีนักศึกษาพยาบาลรับทุนการศึกษาจากกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต จาก 3 โครงการประกอบด้วย 1.ทุนเสมาพัฒนาชีวิต/ราชประชานุเคราะห์ จำนวน 129 คน 2.โครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า จำนวน 148 คน 3.โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 292 คน เข้าศึกษา วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 26 แห่ง


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 10 เม.ย. 2561 เวลา : 14:24:14

19-03-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555