ประกัน
บริษัทกลางฯ เยียวยาผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนภายใน 24 ชั่วโมง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561


บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับธุรกิจประกันภัยเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11-17 เมษายน 2561 ให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ...คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต และรถคันที่ก่อเหตุมีประกันภัย ... ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตาม ...คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

 

ประกันภัยจ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้น ทันที (โดยไม่รอพิสูจน์ความรับผิด)

 

กรณีบาดเจ็บ จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลตามจริง ไม่เกิน 30,000 บาท/คน เมื่อผู้ประสบภัยจากรถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล โรงพยาบาลจะตรวจสอบข้อมูลการมีประกันภัย ...จากระบบ e-Claim หรือระบบสินไหมอัตโนมัติ เมื่อตรวจสอบพบรถคันที่ก่อเหตุมีการมีประกันภัย ...ผู้ประสบภัยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลจะมาเรียกเก็บกับบริษัทกลางฯ หรือบริษัทประกันภัย
 

กรณีเสียชีวิต จ่ายเป็นค่าปลงศพ 35,000 บาท/คน เพื่อเป็นการเยียวยาช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุทันทีโดยระบบประกันภัย ... ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมย์ของ ...คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ที่ให้จัดตั้งบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ขึ้นตามกฎหมาย มีภารกิจตามกฎหมายคือการดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ บริษัทกลางฯ ได้รับมอบหมายจากธุรกิจประกันภัยให้ดำเนินการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแทนบริษัทประกันภัยได้ และจะดำเนินการจ่ายภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2561 นี้  

สิทธิผู้ประสบภัยจากรถทุกคนเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ ย่อมได้รับการคุ้มครองตาม ... ก่อนออกเดินทางอย่าลืมตรวจสอบรถ มีประกันภัย ... หรือไม่ เพื่อความอุ่นใจในการเดินทาง 

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทกลางฯ Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่ www.rvp.co.th

บริษัทกลางฯ ให้ทุกเส้นทาง ปลอดภัยกว่าที่คุณคิด


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 10 เม.ย. 2561 เวลา : 16:39:57

19-01-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555