คุณภาพชีวิต
กรมสุขภาพจิต ห่วงผู้ป่วยจิตเวชอาการกำเริบช่วงสงกรานต์ !! ย้ำเตือนญาติ ดูแลใกล้ชิด


กรมสุขภาพจิต ห่วงผู้ป่วยจิตเวชในช่วงเทศกาลสงกรานต์ แนะญาติและครอบครัวพาผู้ป่วยไปร่วมกิจกรรมได้ เช่นทำบุญ ก่อเจดีย์ทราย ชี้ให้ผลดีต่อจิตใจคุณค่าผู้ป่วย  แต่ควรดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษ 4 เรื่องป้องกันอาการกำเริบ คือห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ห้ามใช้สารเสพติด ห้ามอดนอน และห้ามขาดยา พร้อมสั่งการให้โรงพยาบาลจิตเวช 13 แห่งทั่วประเทศเตรียมห้องฉุกเฉินพร้อมรับมือตลอด 24 ชั่วโมงต่อเนื่องจนถึงช่วงหลังเทศกาล  แนะสังเกต 6 อาการกำเริบเช่น นอนไม่หลับ ก้าวร้าว ฉุนเฉียวง่าย ให้รีบพาไปพบแพทย์ทันที หรือโทรปรึกษาที่สายด่วน 1323 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

 

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  เป็นเทศกาลแห่งความสุข ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงได้กลับไปเจอกัน สังสรรค์กัน อย่างไรก็ตามกลุ่มที่กรมสุขภาพจิตเป็นห่วงคือผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งขณะนี้อยู่ในระบบบริการแล้ว 2 ล้าน 6 แสนกว่าคนทั่วประเทศ ผู้ป่วยกว่า 2 ใน 3 ต้องกินยาควบคุมอาการอย่างต่อเนื่องและอยู่กับครอบครัว โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ขอให้คนในครอบครัวช่วยกันสอดส่องดูแลผู้ป่วยให้ปฏิบัติตามที่แพทย์กำหนด ควรหากิจกรรมให้ผู้ป่วยจิตเวชทำร่วมกับสมาชิกในครอบครัว เช่น พาไปทำบุญที่วัด ไปก่อเจดีย์ทราย สรงน้ำพระ หรือพาไปเที่ยว จะเป็นผลดีจะสร้างความรู้สึกที่ดีแก่ผู้ป่วยว่ามีคุณค่า  ไม่โดดเดี่ยว และเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว  ได้รับความเพลิดเพลิน มีความสุข และไม่เครียด

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นับเป็นช่วงที่ผู้ป่วยจิตเวชมีความเสี่ยงเข้าถึงสิ่งต้องห้ามอันตรายและเสี่ยงมีอาการกำเริบได้ง่ายเช่นกัน จึงต้องขอความร่วมมือญาติและครอบครัวดูแลผู้ป่วยเป็นกรณีพิเศษ 4 เรื่องซึ่งมักเป็นต้นเหตุสำคัญทำให้ผู้ป่วยจิตเวชเกิดอาการกำเริบ ได้แก่ 1.ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดรวมทั้งเหล้าพื้นบ้านด้วย            2.ห้ามเสพสารเสพติด 3. ห้ามอดนอน และ 4.ห้ามขาดยา  ในส่วนของกรมสุขภาพจิตได้วางระบบบริการโดยให้รพ.จิตเวชที่มี 13 แห่งทั่วประเทศ จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำห้องจิตเวชฉุกเฉินพร้อมรับมือ 24 ชั่วโมง เน้นหนัก 2 ช่วงคือระหว่างช่วงเทศกาล 12 -16 เมษายน 2561 และช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมักจะเกิดจากปัญหาจากการอดนอน โดยได้ให้ศูนย์สุขภาพจิตทั่วประเทศ ประสานอสม.เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตชุมชนซึ่งมีทุกตำบลทุกจังหวัด ให้ความรู้ประชาชนในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดสายด่วน 1323 บริการให้คำปรึกษาแก่ญาติฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

ทางด้านนายแพทย์กิตต์กวี  โพธิ์โน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ .นครพนม กล่าวว่า ญาติควรดูแลให้ผู้ป่วยจิตเวชนอนหลับให้เพียงพอวันละ 6-8 ชั่วโมง อย่าให้อดนอนอย่างเด็ดขาด เนื่องจากจะทำให้สารเคมีสื่อประสาทภายในสมองเสียสมดุลย์  และเป็นตัวก่อความเครียด กระตุ้นให้อาการผู้ป่วยกำเริบได้        

สำหรับในกลุ่มของผู้ป่วยจิตเวชเอง ขอแนะนำให้ใช้เทศกาลสงกรานต์นี้ ทบทวนระลึกถีงความภาคภูมิใจ ความดีที่ได้กระทำมาในรอบปี เพื่อลงมือทำต่ออย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างพลังใจตนเอง  และมองเห็นอนาคตข้างหน้าอย่างมีความหวัง  โดยญาติและคนใกล้ชิดที่กลับไปเยี่ยมบ้านในช่วงเทศกาลนี้ มีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ ใช้คำพูดเชิงบวก รับฟังและไม่ตำหนิผู้ป่วยเมื่อมีปัญหา ซึ่งจะทำให้ผลการรักษาของแพทย์และผู้ป่วยได้ฟื้นคืนสู่สภาพที่เป็นปกติสุขได้รวดเร็วขึ้น 

ทั้งนี้สัญญาณเตือนอาการกำเริบของผู้ป่วยจิตเวชที่สำคัญมี  6 อาการ ได้แก่ นอนไม่หลับ หงุดหงิด ฉุนเฉียวง่าย    มีความคิดแปลกๆ พฤติกรรมก้าวร้าว หวาดระแวง หากพบผู้ป่วยมีอาการปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่ง ขอให้ญาติรีบพาส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที หรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง นายแพทย์กิตต์กวีกล่าว


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 เม.ย. 2561 เวลา : 12:11:52

19-03-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555