การค้า-อุตสาหกรรม
พาณิชย์ขยายความสำเร็จ 'ยกร้านผลิตภัณฑ์ OTOP Select' เข้าสนามบิน 4 ปีสร้างยอดขายกว่า 300 ลบ.


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โชว์ผลงานส่ง ‘ผลิตภัณฑ์ OTOP Select’ เข้าไปขายในสนามบินสุวรรณภูมิ และภูเก็ต 4 ปี โกยรายได้จากนักเดินทางให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยกว่า 300 ล้านบาท เผยขยายร้านต่อเนื่องไปยังสนามบินดอนเมือง เปิดทดลองขายแล้ว 10 เม..61 มั่นใจช่วยกวาดรายได้ต่อ ก่อนขยายความร่วมมือสู่สนามบินนานาชาติแห่งอื่น

 

 

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ    ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณสนามบินนานาชาติให้จัดตั้งร้านค้า OTOP จำหน่ายสินค้า OTOP Select และบริษัท คิง พาวเวอร์ แท็กซ์ฟรี จำกัด (ผู้บริหารจัดการร้านค้า ท่าอากาศยาน ) ให้ความร่วมมือในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP Select         การบริหารจัดการร้าน OTOP  สนามบิน การซื้อขาดผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่มีความพร้อมในเชิงพาณิชย์ และวางกลยุทธ์เพื่อกำหนดระดับราคาที่สร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ที่ผ่านมาในแต่ละปีมีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP Select ใน 9 ประเภท ดังนี้ เสื้อผ้าสำเร็จรูป (Ready to Wear) ผ้าไหมไทย (Thai Silk) งานศิลปหัตถกรรม (Art & Craft) ของที่ระลึกท้องถิ่น (Local Souvenirs) งานทำมือ (Handicraft) เครื่องดื่ม  (Local Liquor & Wine) อาหาร (Local Food) เครื่องหอม (Aromatherapy) และสมุนไพร (Pharmacy) โดยจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP Select เพื่อจำหน่ายในร้าน OTOP ซึ่งเป็นทำเลที่พบเห็นง่ายเพื่อให้นักเดินทาง ทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ทำความรู้จัก พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP Select ของไทยกลับไปเผยแพร่และสร้างชื่อเสียงให้ไกลไปถึงต่างประเทศ

อธิบดี กล่าวต่อว่าในช่วงแรกตั้งแต่ปี 2557 ได้เริ่มนำผลิตภัณฑ์ชุมชน และ OTOP เข้าไปจำหน่าย  สนามบินสุวรรณภูมิ โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำนวน 571 รายการ จากกลุ่มผู้ผลิตจำนวน 147 ราย และ    ในเดือนก..59 กรมฯ ได้ขยายความร่วมมือไปสู่ สนามบินภูเก็ต ซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติใช้เดินทางเป็นจำนวนมากมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำนวน 433 รายการ จากกลุ่มผู้ผลิตจำนวน 109 ราย รวมทั้ง 2 สนามบิน สามารถสร้างยอดจำหน่ายและสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน และ OTOP มากถึง 324.63 ล้านบาท”        

  

ทั้งนี้จากผลความสำเร็จข้างต้น ในปีนี้ 2561 กรมฯ จึงได้ขยายพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ไปยัง สนามบินดอนเมือง’ ซึ่งเริ่มทดลองการขายเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 เม..61  โดยร้านค้าจะตั้งอยู่ที่บริเวณ ชั้นด้านทิศเหนือ ห้องพักผู้โดยสารขาออก มีผลิตภัณฑ์ที่นำไปจำหน่ายจำนวน 186รายการ จากกลุ่มผู้ผลิตจำนวน 64 ราย เบื้องต้นกรมฯ คาดว่ายอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และ OTOP ในสนามบินดอนเมืองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าใน 2 สนามบินที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เนื่องจากสนามบินดอนเมืองเป็นสนามบินที่ได้รับความนิยมจากนักเดินทางชาวไทยและต่างประเทศที่ต้องการจะเดินทางไปทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ในปี 2560 ที่ผ่านมามีผู้ใช้บริการสนามบินดอนเมืองมากถึง 37,183,617 ล้านคน และสำหรับแผนการดำเนินงานต่อไปกรมฯ จะดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP Select เพื่อจำหน่ายในร้านให้มากขึ้นและขอความอนุเคราะห์การใช้ประโยชน์พื้นที่ในท่าอากาศยานนานาชาติอื่นๆ ต่อไป” อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุ


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 เม.ย. 2561 เวลา : 12:27:29

20-03-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555