การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
ปลัดสธ.นำทีมผู้บริหารเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วงสงกรานต์


ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำทีมผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และจุดบริการประชาชนตามเส้นทาง 4 สายหลัก  พร้อมดูแลประชาชนที่เดินทางตลอดเทศกาลสงกรานต์

 

 

นายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย      แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร  นายแพทย์มรุต  จิระเศรษฐสิริ  นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์        นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และจุดบริการประชาชนตามเส้นทาง 4 สายหลัก ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรีกาญจนบุรี อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท นครสวรรค์ ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา

 

นายแพทย์เจษฎาให้สัมภาษณ์ว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11 – 17 เมษายน 2561 แพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข พร้อมปฏิบัติงานดูแลประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลรักษาประชาชน และร่วมให้บริการที่จุดบริการประชาชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเส้นทาง ขอให้ประชาชนที่เดินทางปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ขับรถเร็ว คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกกันน็อค ง่วงไม่ขับ ดื่มไม่ขับ และไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ หากเดินทางไกลขอให้พักหรือผลัดเปลี่ยนคนขับทุก 150 กิโลเมตร หรือทุก 2 ชั่วโมง เพื่อลดการบาดเจ็บจากการจราจรและการสูญเสียให้มากที่สุด 

 

 

นายแพทย์เจษฎากล่าวต่อว่า  จากการตรวจเยี่ยมห้องฉุกเฉินในวันนี้ พบว่าทุกแห่งได้ดำเนินการตามนโยบายห้องฉุกเฉินคุณภาพ ซึ่งมีความพร้อมให้บริการตลอดเวลา  และเพิ่มความเข้มข้นในช่วงเทศกาล  ทั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 ศูนย์ส่งต่อ ศูนย์สำรองเตียง บุคลากรแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่อื่น รวมทั้งห้องผ่าตัด ไอซียู สำรองเลือด ออกซิเจน อุปกรณ์การแพทย์ ดำเนินการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้บาดเจ็บจากการจราจรตามที่ตำรวจส่งตัวหรือร้องขอ โดยมีการประสานการทำงานกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับจังหวัดและส่วนกลาง พร้อมทั้งร่วมบูรณาการการทำงานกับศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดในการป้องกันการบาดเจ็บจราจร

 

ขอขอบคุณและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่เสียสละความสุขที่จะได้อยู่กับครอบครัวมาดูแลให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือว่าเป็นการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของประชาชนนายแพทย์เจษฎากล่าว


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 เม.ย. 2561 เวลา : 15:30:34

19-03-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555