ข่าวประชาสัมพันธ์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบสื่อความรู้วางแผนการเงินให้แก่ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร


 

 

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ และปิยาภรณ์ ครองจันทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบสื่อความรู้ “Happy Money: สุขเงิน สร้างได้” แก่ ทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และวิภารัตน์ ไชยานุกิจ  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมสนับสนุนวิทยากรในการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องวางแผนทางการเงินให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป จาก 50 เขต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน รุ่น รวม 300 คน เพื่อร่วมเผยแพร่ความรู้วางแผนการเงินแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 เม.ย. 2561 เวลา : 16:53:50

25-03-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555