ซีเอสอาร์-เอชอาร์
บมจ.ฟิลลิปประกันชีวิต 'ฟิลลิปตะกาฟุล สร้างโอกาสทางการศึกษา'


 

 

ศรีสุดา ดำนาคแก้ว  ที่ปรึกษาตะกาฟุล บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคแก่ ซูมัยยะห์ หะยีอาแว ผู้แทนจากมูลนิธิอบูฮูร็อยเราะห์  เป็นผู้รับมอบฯ  เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาสที่มีผลการเรียนและมีความประพฤติดีซึ่งมีฐานะยากจนในพื้นที่ภาคใต้ กรุงเทพฯและปริมณฑล ทั้งนี้ บริษัทฯมุ่งเน้นมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม และให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนของชาติในอนาคต มูลนิธิอบูฮูร็อยเราะห์ .นราธิวาส  เมื่อเร็วๆนี้


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 23 เม.ย. 2561 เวลา : 10:50:51

27-03-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555