วิทยาศาสตร์
เอ็นไอเอ รุกอัดฉีดสตาร์ทอัพชายแดนใต้เริ่มธุรกิจสูงสุดรายละ 1.5 ล้านบาท พร้อมชี้กลุ่มสตาร์ทอัพชายแดนใต้น่าจับตา


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดโครงการ OPEN INNOVATION หรือโครงการนวัตกรรมแบบเปิด ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสนับสนุนเงินทุนธุรกิจสูงสุด 1.5 ล้านบาท พร้อมเผยโอกาสการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม และสตาร์ทอัพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นด้านการเกษตร การท่องเที่ยว สินค้านวัตกรรมชุมชน ธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยีการผลิตและการขนส่ง

 

 

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สนชเปิดเผยว่า  NIA ได้เล็งเห็นถึงโอกาสของการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม และสตาร์ทอัพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในด้านการเกษตร การท่องเที่ยว สินค้านวัตกรรมชุมชน การพัฒนาการค้าและบริการผ่านระบบดิจิทัล รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตและการขนส่ง เนื่องด้วยปัจจัยจากความเป็นเมืองเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ความหลากหลายทางด้านภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว ตลอดจนความต้องการในตลาดผู้บริโภคที่ช่วยให้เกิดความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่จำเป็นต้องมองนอกเหนือจากโอกาสที่สามารถพัฒนาได้นั้น ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านธุรกิจนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพให้ถ่องแท้มากขึ้น พร้อมด้วยวิธีการมองหาโอกาสว่าจะนำเทคโนโลยีต่างๆมาออกแบบการแก้ไขปัญหาและความต้องการของสังคมได้อย่างไร

 

 

ดร. สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สนช. กล่าวเพิ่มเติมว่าNIA จึงได้นำโครงการ OPEN INNOVATION มาเปิดโอกาสและกระตุ้นให้สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการในพื้นที่ดังกล่าวค้นพบแนวทางการทำธุรกิจนวัตกรรมเพื่อตลาดและสังคม และรู้ขั้นตอนที่จะช่วยให้การจัดตั้งธุรกิจให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการสนับสนุนเงินทุนให้เปล่าสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ ในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการ คิดเป็นวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อโครงการ แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้จักลักษณะของธุรกิจนวัตกรรม การแปลงไอเดียเป็นสินค้าหรือบริการเพื่อออกสู่ตลาด การสร้างโมเดลและการวิเคราะห์เพื่อขยายธุรกิจ รวมทั้งวิธีการนำเสนอแผนธุรกิจต่อแหล่งทุนให้ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจในตลาด การศึกษาคู่แข่ง การใช้เทคโนโลยีที่สอดรับกับกระแสหรือปัญหาของสังคม ฯลฯ

 

 

ทั้งนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ NIA ได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนใต้ (ศอบต.) จัดสัมมนาในหัวข้อ “Startup 101 for Deep South” โดยมีกิจกรรมและการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ Introduction to Startup Business และกิจกรรมสัมมนา “Workshop on Startup Business เพื่อให้สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปต่อยอดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม และเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับทุนต่างๆ จากแหล่งทุน โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ .หาดใหญ่ .สงขลา

 

 

สำหรับผู้ประกอบการ และสตาร์ทอัพที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02 - 017 5555 หรือwww.nia.or.th


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 23 เม.ย. 2561 เวลา : 11:41:36

17-01-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555